Αρσάκεια ΨυχικούΑρσάκεια - Τοσίτσεια ΕκάληςΑρσάκεια ΘεσσαλονίκηςΑρσάκεια ΠατρώνΑρσάκεια ΙωαννίνωνΑρσάκεια Τιράνων
 Από το 1988 λειτουργεί στα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία Συμβουλευτική - Ψυχολογική Υπηρεσία, τής οποίας ο ρόλος είναι επιβοηθητικός στο εκπαιδευτικό και μορφωτικό έργο των Σχολείων, σε επίπεδο πρωτοβάθμιας ενδοσχολικής προληπτικής και θεραπευτικής ψυχικής υγείας. 

Η Υπηρεσία παρέχει ψυχολογική στήριξη στους μαθητές, διευκολύνοντας την ομαλή ανάπτυξή τους και τη θεμελίωση στέρεης προσωπικότητας. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη, την έγκυρη διάγνωση και την έγκαιρη ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και στην προαγωγή και ενίσχυση τής ψυχικής υγείας όλων των μαθητών γενικώς. 

Από το 2007 η Υπηρεσία διοργανώνει τις «Ημέρες Δημιουργικότητας» για τους μαθητές των Σχολείων, με στόχο την εκδήλωση και καλλιέργεια τής δημιουργικής τους σκέψης.


symvoul_mono

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Η Συμβουλευτική - Ψυχολογική Υπηρεσία κινείται στην κατεύθυνση τής ενημέρωσης των γονέων σε θέματα που αφορούν στην ψυχολογία τού παιδιού και τού εφήβου. 

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις των Σχολείων και τους Συλλόγους Γονέων, διοργανώνονται ενημερωτικές ομιλίες και απογευματινά σεμινάρια.