Αρσάκεια ΨυχικούΑρσάκεια - Τοσίτσεια ΕκάληςΑρσάκεια ΘεσσαλονίκηςΑρσάκεια ΠατρώνΑρσάκεια ΙωαννίνωνΑρσάκεια Τιράνων
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
Το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών διοργανώνει, σε συνεργασία με Εργαστήρια Τμημάτων τού Πανεπιστημίου Πατρών, Θερινά Σχολεία (SUMMER SCHOOL) από 25 Ιουνίου έως 06 Ιουλίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Στα Θερικνά Σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων λυκείου και τής Γ΄ γυμνασίου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις ερευνητικές ομάδες εργασίας των διαφόρων εργαστηρίων.

Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών και την εξοικείωσή τους με τις ερευνητικές δραστηριότητες που εκπονούνται στα διάφορα εργαστήρια και θα επισφραγίζεται με ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, την οποία οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των συγκεκριμένων Εργαστηρίων θα δίνουν σε κάθε μαθητή που συμμετείχε στις ομάδες εργασίας, σε ειδική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2018 στην Εστία Επιστημών των Αρσακείων Πατρών.
Έτσι, οι μαθητές θα ενημερωθούν με τρόπο άμεσο και βιωματικό για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα τής έρευνας, τις προωθημένες επιστημονικές εφαρμογές σε τεχνολογικούς τομείς, προκειμένου να διαμορφώσουν τα ασφαλή εκείνα κριτήρια ώστε να προβούν σε μελλοντικές επιστημονικές επιλογές.
Η συνεργασία των Αρσακείων Σχολείων Πατρών αναφέρεται στα εξής Εργαστήρια Τμημάτων τού Πανεπιστημίου Πατρών:
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής & Αυτοματισμού (LMS),
υπεύθυνος καθηγητής Δημήτριος Μούρτζης.
Το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων αιχμής. Το LMS έχει συμμετάσχει σε σειρά από ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το CEU και ευρωπαϊκών βιομηχανικών εταίρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με την ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς και με σειρά από "hi-tech" επιχειρήσεις. Το LMS είναι υπό τη διεύθυνση και τον τεχνικό συντονισμό τού αναπληρωτή καθηγητή Δημήτριου Μούρτζη. Είναι οργανωμένο σε τρεις διαφορετικούς τομείς:

  • Διαδικασίες Παραγωγής, Μοντελοποίηση και Ενεργειακή Απόδοση.
  • Ρομπότ, Αυτοματισμοί και Εικονική Πραγματικότητα στη Βιομηχανία
  • Συστήματα Παραγωγής
http://www.lms.mech.upatras.gr/


Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστημίου Πατρών,
Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής Β' , υπεύθυνος καθηγητής Θεόδωρος Αντωνακόπουλος.
Η ομάδα Γνωστικών Υπολογιστικών Μηχανών και Ενσωματωμένων Συστημάτων  (Cognitive Computing Machines and Embedded Systems  - COMES) δραστηριοποιείται στο Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής Β΄ν (ΕΘΗΠ), το οποίο δημιουργήθηκε για την εκπαίδευση των φοιτητών τού Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στην περιοχή των τηλεπικοινωνιών. Η ομάδα COMES διεξάγει έρευνα στην ευρύτερη περιοχή των επικοινωνιών, των σύγχρονων  γνωστικών υπολογιστικών μηχανών και των ενσωματωμένων συστημάτων. Συνεργάζεται με την ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών έργων και έχει αναπτύξει συστήματα για την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Το επιστημονικό έργο τής ομάδας προβάλλεται διεθνώς μέσω δημοσιεύσεων τού ερευνητικού δυναμικού της σε διεθνή περιοδικά και με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια στις θεματικές περιοχές ενδιαφέροντός της.

http://www.loe.ee.upatras.gr/greek/COMES-home.htm

Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, υπεύθυνοι καθηγητές Περικλής Νταβλούρος, Γεώργιος Χάχαλης, Γεώργιος Αντωνάκης, Νικόλαος Μαστρονικολής, Απόστολος Βανταράκης,  Ελένη Κουρέα.
Οι μαθητές που θα εκπονήσουν ένα κλινικό project και θα ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα τής Παθολογίας – Καρδιολογίας, τής Μαιευτικής – Γυναικολογίας, τής Παθολογικής Ανατομίας, τής Ακτινολογίας και άλλα. Οι μαθητές θα εκπονήσουν εργασίες που αφορούν στην κλινική εξέταση (ιατρικό ιστορικό) και στα διαγνωστικά εργαστήρια, ενώ θα παρακολουθήσουν πρότυπα χειρουργεία.

http://www.pgnp.gr/?section=2334&language=el_GR

 
Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών, υπεύθυνος καθηγητής Γεώργιος A. Σπυρούλιας.
Η ερευνητική ομάδα τού τμήματος Φαρμακευτικής τού Πανεπιστημίου Πατρών δραστηριοποιείται στη διαμορφωτική μελέτη πρωτεϊνικών, εν δυνάμει φαρμακευτικών, στόχων μέσω τύς φασματοσκοπίας βιομοριακού, πολυδιάστατου και πολυπυρηνικού μαγνητικού συντονισμού σε διάλυμα. Στο εργαστήριο οι μαθητές θα συμμετάσχουν ενεργά και θα δραστηριοποιηθούν στην εφαρμογή μεθόδων Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για την παρασκευή, απομόνωση και εμπλουτισμό με ισότοπα άνθρακα (13C ενσωματωμέτου στη γλυκόζη) και αζώτου (15Ν ενσωματωμένο σε άλατα αμμωνίου), πρωτεϊνικών δειγμάτων. Επιπροσθέτως, θα ασχοληθούν με το φυσικοχημικό τους χαρακτηρισμό, μέσω σύγχρονων μεθόδων βιοφυσικής, και θα μελετήσουν τα δομικά τους χαρακτηριστικά μέσω τής απεικόνισης τριδιάστατων πρωτεϊνικών δομών αλλά και συμπλεγμάτων τους. Επίσης, θα εξερευνήσουν τις βιολογικές τους ιδιότητές, την «επικοινωνία» με την αλληλεπίδρασή τους με άλλα βιομόρια, καθώς και την ανταπόκρισή τους σε γνωστές ή υπό ανάπτυξη φαρμακευτικές ουσίες με τη χρήση σύγχρονου ερευνητικού εξοπλισμού Φασματοσκοπίας NMR και μεθόδων υπολογιστικής βιολογίας.

http://bionmr.upatras.gr/

http://excellence.minedu.gov.gr/draseis/listing/103-spectroscopy


Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών,
Εργαστήριο Κρυσταλλογραφία Ακτίνων Χ και Δομικής Βιολογίας, υπεύθυνη καθηγήτρια Μαργιωλάκη Ειρήνη
Στο πλαίσιο δράσεων εξωστρέφειας τού Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνεται σύναψη συνεργασίας μεταξύ τής ομάδας Δομικής Βιολογίας τού Τμήματος Βιολογίας (με επιστημονική υπεύθυνο την επικ. καθηγήτρια Ειρήνη Μαργιωλάκη) με το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών για τη διεξαγωγή θερινού σχολείου (“summer school”) κατά τον μήνα Ιούνιο, στους τομείς τής μοριακής βιολογίας και τής κρυσταλλογραφίας. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα διαρκέσει μία εβδομάδα (25 Ιουνίου έως 29 Ιουνίου 2018), σε αυτή θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 6 παιδιά και απευθύνεται σε μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων τού λυκείου.  Οι ακριβείς ημερομηνίες καθώς και το λεπτομερές πρόγραμμα θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το οργανόγραμμα τού εργαστηρίου, προκειμένου να λειτουργήσει σε ένα απόλυτα συγκεκριμένο πλαίσιο. Τη διδασκαλία των επιμέρους δραστηριοτήτων θα πραγματοποιήσουν οι κάτωθι υπ. διδάκτορες-μεταπτυχιακοί φοιτητές τού εργαστηρίου: Καραβασίλη Φωτεινή, Βαλμάς Αλέξανδρος, Φίλη Σταυρούλα και Χριστοπούλου Μαγδαληνή.
Το εργαστήριο Δομικής Βιολογίας ιδρύθηκε το 2010 από τη δρα Ειρήνη Μαργιωλάκη και στεγάζεται στο ομώνυμο Τμήμα τού Πανεπιστημίου Πατρών. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν 2 εργαστηριακούς χώρους. Στον πρώτο πραγματοποιούνται πρωτόκολλα μοριακής βιολογίας και βιοχημείας που σχετίζονται με την έκφραση, απομόνωση και κρυστάλλωση πρωτεϊνικών μορίων-επικρατειών προερχόμενων από δυνητικά επικίνδυνους για τη δημόσια υγεία ιούς (Papageorgiou et al., 2010). Ο δεύτερος περιλαμβάνει 2 τελευταίας γενιάς περιθλασίμετρα των εταιρειών Bruker και PANalytical, διαθέσιμα στην πανεπιστημιακή κοινότητα για συλλογή υψηλής ποιότητας δεδομένων περίθλασης ακτίνων-Χ, με σκοπό τον τρισδιάστατο δομικό χαρακτηρισμό οργανικών και ανόργανων μακρομορίων.
Η ερευνητική ομάδα τού εργαστηρίου αποτελεί τη μοναδική παγκοσμίως που ειδικεύεται στον δομικό χαρακτηρισμό πρωτεϊνικών μορίων μέσω τής τεχνικής περίθλασης ακτίνων-Χ από πολυκρυσταλλικά υλικά (X-ray protein powder diffraction), μια καινοτόμο όσο και αποδοτική προσέγγιση στον τομέα τής Δομικής Βιολογίας. Αναπτυσσόμενη ταχύτατα την τελευταία δεκαετία από την κ. Μαργιωλάκη και τους συνεργάτες, η τεχνική προσφέρει γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις τόσο σε ερευνητικό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο στη βελτιστοποίηση και στον σχεδιασμό νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων, με αποκορύφωμα τον εντοπισμό τεσσάρων νέων πολυμόρφων τής ινσουλίνης (Norrman & Schluckebier, 2007; Karavassili et al., 2012; Valmas et al., 2015; Fili et al., 2015).

http://www.biology.upatras.gr/


Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών
, υπεύθυνος καθηγητής Μιχάλης Παρούσης, πρόεδρος τού Τμήματος Φιλοσοφίας
Κατά το εφετινό θερινό σχολείο στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών προγραμματίζονται 4 κύκλοι συζητήσεων σχετικά με θεμελιώδη φιλοσοφικά ερωτήματα:
α) Τι σημαίνει στοχάζομαι, τι αναστοχάζομαι και πότε φιλοσοφώ; Ποιά η σχέση πρακτικού και θεωρητικού βίου;
β) Έχει η ζωή μας και ο κόσμος ένα νόημα ή μια πορεία προς έναν σκοπό; Εάν όχι πρέπει να είμαστε δυστυχισμένοι;
γ) Πώς το δίκαιο και η πολιτική εξασφαλίζουν τη συλλογική μας ελευθερία; Πρέπει προς τούτο να έχουν ηθικές βάσεις; Και ποια είναι η σχέση ηθικής και οικονομίας;
δ) Εάν κύριο μέσο τής φιλοσοφίας είναι η αρθρωμένη γλώσσα, τότε μήπως η κριτική τής φιλοσοφίας πρέπει να μετατραπεί σε κριτική τής γλωσσικής τής εκφοράς;  (εναλλακτικά: Πώς η εμπειρία τού κάλλους ταυτίζεται με την αίσθηση τής απόλυτης ελευθερίας; Γιατί η αισθητική εξυψώνει την ανθρώπινη ύπαρξη πάνω από τη χρήσιμο και το αναγκαίο;)

https://www.philosophy.upatras.gr/

Διαμονή
Οι μαθητές που προέρχονται από τα Αρσάκεια Σχολεία εκτός Πατρών έχουν τη δυνατότητα να διαμείνουν σε ένα από τα ξενοδοχεία τής πόλης τής Πάτρας
Προτεινόμενο ξενοδοχείο: Patras Palace (4*) (μονόκλινο: 50€ με πρωινό, δίκλινο: 60€ με πρωινό) http://www.patraspalace.gr/.

*Μετακίνηση
Καθημερινά το πρωί θα αναχωρεί λεωφορείο από το κέντρο τής πόλης (από το ξενοδοχείο Patras Palace) προς το Πανεπιστήμιο Πατρών και θα επιστρέφει το μεσημέρι μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Το κόστος μετακίνησης θα καθοριστεί με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών.

*Διατροφή
Προβλέπεται ένα γεύμα στο Πάρκο τής Ειρήνης, στον χώρο τού Πανεπιστημίου Πατρών (10€/γεύμα/ημέρα) http://www.patrascatering.gr/

*Απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή ενός ικανού αριθμού μαθητών.


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ