Αρσάκεια ΨυχικούΑρσάκεια - Τοσίτσεια ΕκάληςΑρσάκεια ΘεσσαλονίκηςΑρσάκεια ΠατρώνΑρσάκεια ΙωαννίνωνΑρσάκεια Τιράνων
ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένες προσφορές για τις επίσημες και τις καθημερινές ενδυμασίες των προνηπίων, των νηπίων και των μαθητών των Αρσακείων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Πατρών.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και να πρωτοκολληθούν μέχρι και τις 31 Μαΐου 2018 και ώρα 12 μ. στο Λογιστήριο των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, Αγίας Παρασκευής, Πλατάνι Ρίου.
Πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των ενδυμάτων και τα στοιχεία τού διαγωνισμού δίδονται από το Λογιστήριο Πατρών, κ. Γεώργιο Πατρινό, τηλ. 2610-990.350, εσωτ. 6