ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
Ο Συντονισμός των Αρσακείων – Τοσιτσείων Δημοτικών Σχολείων προτείνει ορισμένα βιβλία, τελευταίας κυρίως κυκλοφορίας, για τις καλοκαιρινές διακοπές.
Ο χωρισμός τους ανά τάξεις είναι ενδεικτικός.

Α΄ και Β΄ τάξεις δημοτικού, εδώ
Γ΄ και Δ΄ τάξεις δημοτικού, εδώ
Ε΄ και Στ΄ τάξεις δημοτικού, εδώ