ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ

Ημερολόγιο

Ιούλιος 2018
Τον προηγούμενο μήνα   Τον επόμενο μήνα
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31
Προς τους γονείς των μαθητών
των Αρσακείων ‒ Τοσιτσείων Σχολείων

Το Διοικητικό Συμβούλιο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, συμμεριζόμενο τα ποικίλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν γονείς μαθητών, έχει ιδρύσει το Ταμείο Υποτροφιών το οποίο ενισχύεται από τον προϋπολογισμό τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, από χορηγίες και από τα έσοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Η Επιτροπή Υποτροφιών, αποτελούμενη από μέλη τού Δ.Σ. τής Φ.Ε., μετά την εξέταση των αιτημάτων των γονέων και ανάλογα με τις δυνατότητες τού Ταμείου, χορηγεί υποτροφίες με τη μορφή εκπτώσεων επί των διδάκτρων.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν:
  • Γονείς φοιτώντων μαθητών που δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, λόγω σοβαρών ή έκτακτων δυσχερειών,
  • Γονείς νέων μαθητών που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή των παιδιών τους στα Αρσάκεια − Τοσίτσεια και αντιμετωπίζουν παρόμοιες οικονομικές δυσκολίες,
  • Γονείς με τρία ή και περισσότερα παιδιά που φοιτούν στα Αρσάκεια − Τοσίτσεια Σχολεία και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και,
  • Οικογένειες με ορφανά, εφόσον πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια.
Βάσει των ανωτέρω, για το επόμενο σχολικό έτος 2018-2019, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 2-4-2018 έως 4-4-2018 και από 11-4-2018 έως 30-4-2018.
Δεδομένου ότι κάθε αίτηση εξετάζεται κατά περίπτωση, οι γονείς θα ενημερωθούν εγκαίρως για την έκβαση τής αίτησής τους και τις αποφάσεις τής Επιτροπής Υποτροφιών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
  1. Το τελευταίο εκκαθαριστικό τής Εφορίας φορολογικού έτους 2016.
  2. Κάθε έγγραφο που τεκμηριώνει το αίτημα κατά περίπτωση (π.χ. πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας, πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις από δημόσια νοσοκομεία κ.λπ.).
Οι γονείς θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στα Γραφεία Διοικήσεως τής Φ.Ε. (Κοκκώνη 18-Π. Ψυχικό) αποκλειστικά με την προσκόμιση των ανωτέρω.