ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Αναγγελίες Β' Αρσακείου - Τοσιτσείου Γυμνασίου

Ιούλιος 2018
Τον προηγούμενο μήνα   Τον επόμενο μήνα
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31
Οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης και οι γονείς τους μπορούν να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες τής Ζώνης Επιστημών και Πολιτισμού τού Σχολείου πατώντας εδώ και για τη Δήλωση Επιλογής εδώ.
Οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης και οι γονείς τους μπορούν να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες τής Ζώνης Επιστημών και Πολιτισμού τού Σχολείου πατώντας εδώ και για τη Δήλωση Επιλογής εδώ.
Οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης και οι γονείς τους μπορούν να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες τής Ζώνης Αθλητισμού και Πολιτισμού πατώντας εδώ  και για τη Δήλωση Επιλογής εδώ.
Πατήστε εδώ για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή1. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και κατά το σχολικό έτος 2017-2018 το Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης θα πραγματοποιήσει περιπάτους και διδακτικές επισκέψεις καθώς και πολιτιστικές/αθλητικές διοργανώσεις, δηλαδή εξορμήσεις μέσα στο πλαίσιο τού διδακτικού ωραρίου (8.10 - 14.50΄, για τις οποίες απαιτείται η χρήση μεταφορικού μέσου.

Στο πλαίσιο τού προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2017-2018 σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα τού Γυμνασίου, οι μαθητές διδάσκονται ως β΄ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα.

Eνημερώνονται οι γονείς των Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης και όλων των τάξεων των Αρσακείων-Τοσιτσείων Γυμνασίων Εκάλης ότι το μάθημα τής Κολύμβησης είναι μέρος τού μαθήματος τής Φυσικής Αγωγής και εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Σχολείων. Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή των μαθητών σε αυτό είναι υποχρεωτική.

Ακολουθεί έντυπο αίτησης το οποίο συμπληρώνουν οι γονείς των μαθητών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης για οποιοδήποτε αίτημα χρειαστεί να απευθύνουν προς το Σχολείο των παιδιών τους.

Έντυπο αίτησης
Ακολουθεί το έντυπο τής αίτησης για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης.

Κανονισμός λειτουργίας κολυμβητηρίου Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης

Γενικοί κανόνες συμπεριφοράς

Υποχρεώσεις των αθλουμένων

Το Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης λειτουργεί με διευρυμένο πρόγραμμα σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. Η ετήσια φοίτηση ενός μαθητή είναι επαρκής όταν το σύνολο των απουσιών του δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130), εκ των οποίων οι εξηντατέσσερεις (64) μπορεί να είναι αδικαιολόγητες (ΠΔ 39/ΦΕΚ 75/28-3-2014, τευ. Α΄, άρθρα 7 και 8).