Στο πλαίσιο τού πρωινού προγράμματος των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων τού Λυκείου (Β΄ και Γ΄) προετοιμάζονται για αγγλόφωνα πανεπιστήμια με τους εξής τρόπους: