ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές τού Δημοτικού αναμένεται:

·         να αποκτήσουν βασικές γλωσσικές ικανότητες και βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες που αφορούν στον προφορικό και στον γραπτό λόγο
·         να αναπτύξουν κίνητρα εκμάθησης τής γλώσσας με γνώμονα τη διαμόρφωση κριτικής και δημιουργικής σκέψης και την καλλιέργεια αναλυτικών και συνθετικών γνωστικών αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων
·         να ευαισθητοποιηθούν ως προς τον ρόλο τής Αγγλικής και τον πολιτισμό άλλων λαών.

Στην Α΄ τάξη οι μαθητές διδάσκονται Αγγλικά 3 ώρες την εβδομάδα, στη Β΄ τάξη 4 ώρες, στην Γ΄ τάξη 5 ώρες, στην  Δ΄ τάξη 5 ώρες, στην Ε΄ τάξη 5 ώρες και στην ΣΤ΄ τάξη 5 ώρες.


ΤΑΞΕΙΣ

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα

Α΄ Δημοτικού

3

Β΄ Δημοτικού

4

Γ΄ Δημοτικού

5

Δ΄ Δημοτικού

5

Ε΄ Δημοτικού

5

ΣΤ΄ Δημοτικού

5

Το πρόγραμμα των Αγγλικών βασίζεται σε συνδυασμό σύγχρονων μεθοδολογιών και προσεγγίσεων εκμάθησης τής γλώσσας και αρχών διδακτικής μαθητών αυτής τής ηλικίας. Σε αυτό έχουν ενσωματωθεί ποικίλες τεχνικές για την παρακίνηση ενδιαφέροντος και χωρίζεται σε δύο κύκλους σπουδών. Ο α΄ κύκλος αφορά στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ και ο β΄ κύκλος αφορά στις τάξεις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄.

Παράλληλα, ακολουθείται η «σπειροειδής» προσέγγιση τής εκμάθησης τής ξένης γλώσσας. Το υλικό ανακυκλώνεται σε οριζόντια βάση (σε κάθε τάξη χωριστά) αλλά και σε κάθετη βάση (από τάξη σε τάξη), ώστε να επιτυγχάνεται η απαραίτητη συνέχεια και συνέπεια σε όλο το φάσμα των σπουδών.Οι ώρες διδασκαλίας των Αγγλικών στο Δημοτικό συγκεντρωτικά σε πίνακα


Οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων παρακολουθούν το μάθημα των Αγγλικών σε τμήματα ολιγομελή και τα βιβλία που χρησιμοποιούν πραγματεύονται θεματικές ενότητες που συνάδουν με τα βιώματά τους, τις γνώσεις τους και γενικότερα το προφίλ των μαθητών αυτής τής ηλικίας και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.

Οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων παρακολουθούν το μάθημα των Αγγλικών σε τμήματα που είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους και να συμβαδίζουν με τους διαφορετικούς τρόπους που μαθαίνει ο κάθε μαθητής. Σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες των μαθητών μας και τις προσωπικές τους ανάγκες και διαμορφώνουμε τα τμήματά μας έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα στη γλώσσα που μαθαίνουν. Είμαστε ευέλικτοι στη διαμόρφωση των τμημάτων επανεξετάζοντας τα κριτήριά μας και έχοντας πάντα υπ' όψιν μας το τι είναι καλύτερο -ψυχοπαιδαγωγικά- για τους μαθητές μας.

Το πρόγραμμα των Αγγλικών περιλαμβάνει:

·         Ειδικά σχεδιασμένα βιβλία που ανταποκρίνονται στην ηλικία των μαθητών μας, στις ανάγκες τους και στα ενδιαφέροντά τους.
·         Εποπτικό υλικό που έχει στόχο την εξάσκηση και την εμβάθυνση σε βασικά γραμματικά φαινόμενα, αλλά και θεματικές ενότητες που καλλιεργούν την κριτική σκέψη και τη γνωριμία των μαθητών με την κουλτούρα τής γλώσσας που μαθαίνουν.
·         CDs με τραγούδια και παιχνίδια με κάρτες ή επιτραπέζια.
·         Διαδραστικό υλικό που σχεδιάζεται από ομάδα καθηγητών τού Σχολείου μας και χρησιμοποιείται στις τάξεις μας.
·         Διαδραστικό υλικό που παρέχεται από εκδοτικούς οίκους και χρησιμοποιείται στις τάξεις μας.
·         Οπτικοακουστικό υλικό που προάγει την επικοινωνία, την ανάπτυξη και την καλλιέργεια τού προφορικού λόγου.
·         Μικρά βιβλία (readers) ή ποιήματα με στόχο την έκθεση των μαθητών μας σε διαφορετικά είδη αναγνωσμάτων στην ξένη γλώσσα.
·        
Ερευνητικές εργασίες (projects) που εκπονούνται από τους μαθητές σε συνεργασία με τις καθηγήτριές τους σε θέματα που είναι κατάλληλα για την ηλικία, τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους και προκύπτουν από τις ενότητες των βιβλίων τους.
·         Αξιολόγηση βασισμένη σε ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις γραπτού λόγου, προφορικού λόγου και σε δοκιμασίες ελέγχου τής προόδου των μαθητών.


The "WRITE" Book


Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ένα μικρό δείγμα των γραπτών εργασιών των μαθητών μας