ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ

Πρόγραμμα σπουδών

Η γαλλική γλώσσα διδάσκεται στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Δημοτικά Σχολεία ως 2η ξένη γλώσσα από την Γ΄ έως την Ε΄ τάξη για δύο (2) ώρες την εβδομάδα και στην Στ΄ τάξη για τρείς (3) ώρες την εβδομάδα. Η διδασκαλία των Γαλλικών στα Σχολεία τής Φ.Ε. στοχεύει σε ένα διττό γνωστικό και παιδαγωγικό αποτέλεσμα:
 

•  την εκμάθηση τής γαλλικής γλώσσας, με έμφαση στον επικοινωνιακό της χαρακτήρα, και
•  την εξοικείωση των μαθητών με την κουλτούρα και τον πολιτισμό τής Γαλλίας και τού γαλλόφωνου κόσμου.

Η γαλλική γλώσσα διδάσκεται στο γυμνάσιο ως 2η ξένη γλώσσα για τέσσερεις (4) ώρες την εβδομάδα. Ειδικότερα οι μαθητές, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεών τους, προετοιμάζονται για την απόκτηση διπλωμάτων DELF (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες).

Από την Α΄ Λυκείου μπορούν οι μαθητές να επιλέξουν τα Γαλλικά ως ξένη γλώσσα, η οποία διδάσκεται τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα στην Α΄ τάξη και δύο (2) ώρες στις Β΄ και Γ΄ τάξεις. Οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν τα Γαλλικά ως μάθημα επιλογής.

Πρωταρχικός στόχος στο λύκειο είναι να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να βελτιώσουν ή να τελειοποιήσουν το επίπεδο των γνώσεών τους ανάλογα με τον βαθμό γλωσσομάθειας τον οποίο έχουν κατακτήσει στο γυμνάσιο. Επιδιώκεται η συστηματική καλλιέργεια τού γραπτού και τού προφορικού λόγου.