ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ
Αρσάκεια Ιωαννίνων

Αναγγελίες Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού

Αύγουστος 2018
Τον προηγούμενο μήνα   Τον επόμενο μήνα
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
week 31 1 2 3 4
week 32 5 6 7 8 9 10 11
week 33 12 13 14 15 16 17 18
week 34 19 20 21 22 23 24 25
week 35 26 27 28 29 30 31
Λειτουργία

Το ωράριο λειτουργίας τού Νηπιαγωγείου

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού λειτουργεί και τις πέντε εργάσιμες ημέρες τής εβδομάδας.

Το ωράριο λειτουργίας του είναι από  8:50  έως  14:50.

Εκτός των τμημάτων τού Νηπιαγωγείου, τα οποία λειτουργούν με το παραπάνω ωράριο, υπάρχουν:

 -Τμήματα Πρωινής Απασχόλησης

 τα οποία λειτουργούν από 7:30 έως 8:50  &

 -Τμήματα Μεσημβρινής Απασχόλησης

τα οποία λειτουργούν από 14:50 έως 15:50.

Στα τμήματα Πρωινής και Μεσημβρινής Απασχόλησης ακολουθείται ιδιαίτερο -για τις ώρες αυτές- παιδαγωγικό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης.

Τα παιδιά, προνήπια και νήπια, τα οποία φοιτούν στο Νηπιαγωγείο μπορούν να κάνουν -αν θέλουν- χρήση τής Πρωινής Απασχόλησης ή/και τής Μεσημβρινής Απασχόλησης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Είναι μία προσφορά τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, για να μπορούν οι γονείς να εξυπηρετηθούν με τα ωράρια εργασίας τους.

Η Διεύθυνση τού Νηπιαγωγείου -με ενημερωτικό σημείωμα- θα γνωστοποιεί στους γονείς των παιδιών:

-τις ημέρες κατά τις οποίες το Νηπιαγωγείο δεν θα λειτουργεί,

-τιςοποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στο ωράριο λειτουργίας του.

Το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα θα αποστέλλεται έγκαιρα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.


Η προσέλευση και η αναχώρηση των παιδιών


Η μεταφορά των παιδιών από την κατοικία τους στο Νηπιαγωγείο, και αντίστροφα, γίνεται

-είτε με σχολικά λεωφορεία,

-είτε με ίδια μέσα, με αποκλειστική ευθύνη των γονέων.

Τα σχολικά λεωφορεία:

-Το πρωί ξεκινούν από τις αφετηρίες τους στις 7:30 ή στις 8:00

(ανάλογα με την περιοχή).

Για την ακριβή ώρα αναχώρησης από την αφετηρία τού σχολικού λεωφορείου το οποίο χρησιμοποιεί το παιδί σας, θα ενημερωθείτε από το Γραφείο Κινήσεως Σχολικών Λεωφορείων Ψυχικού.

Τα παιδιά, προνήπια και νήπια, τα οποία θα χρησιμοποιούν σχολικό λεωφορείο για τη μεταφορά τους στο Νηπιαγωγείο, θα πρέπει να βρίσκονται το πρωί στην καθορισμένη στάση 10΄ πριν από την άφιξη τού σχολικού λεωφορείου.

-Το μεσημέρι αναχωρούν από το Σχολείο στις  15:00.

Τα παιδιά κατά την επιστροφή τους θα παραδίδονται -από τη συνοδό τού σχολικού λεωφορείου- στους γονείς τους ή σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο που οι γονείς θα έχουν ορίσει και το οποίο σας παρακαλούμε να είναι το ίδιο -όσο αυτό είναι εφικτό, σε όλη τη διάρκεια τής σχολικής χρονιάς.

Αν δεν θα υπάρχει κάποιος να περιμένει το παιδί στη στάση τού λεωφορείου την ώρα που αυτό επιστρέφει από το Νηπιαγωγείο, η συνοδός έχει εντολή να συνοδεύει το παιδί πίσω στο Σχολείο.

Οι γονείς του θα πρέπει να έρθουν να το παραλάβουν από το Γραφείο Κινήσεως Σχολικών Λεωφορείων το συντομότερο δυνατόν. 

Σε περίπτωση που -κάποια ημέρα- αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσει το παιδί σας το μεσημέρι το σχολικό λεωφορείο -στο οποίο είναι εγγεγραμμένο- θα πρέπει να ενημερώσετε οπωσδήποτε

και το Γραφείο Κινήσεως Σχολικών Λεωφορείων

στο τηλέφωνο 210-6717709

και τη Γραμματεία τού Νηπιαγωγείου

στο τηλέφωνο 210-6719082.


Αν -κάποια ημέρα- το σχολικό λεωφορείο καθυστερήσει υπερβολικά να έρθει, για να ενημερωθείτε σχετικά με τον λόγο τής καθυστέρησής του    μπορείτε να  τηλεφωνήσετε στο Γραφείο Κινήσεως Σχολικών Λεωφορείων ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6755107 των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού.

Όσοι γονείς μεταφέρετε το παιδί σας στο Νηπιαγωγείο, με δικό σας μέσον:

-το πρωί θα το παραδίδετε, από  8:50 έως 9:00, στο υπεύθυνο πρόσωπο το οποίο θα βρίσκεται στην Πύλη Β΄ τού Σχολείου (στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου) και δεν θα το συνοδεύετε μέχρι την αίθουσά του,

-το μεσημέρι θα το παραλαμβάνετε, από  14:35 έως 14:50,  και  πάλι από την Πύλη Β΄ τού Σχολείου.

Σας παρακαλούμε να τηρείτε σχολαστικά την ώρα προσέλευσης τού παιδιού σας στο Νηπιαγωγείο και την ώρα αναχώρησής του από αυτό, για να μην διαταράσσεται το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τού Νηπιαγωγείου.

Σε περίπτωση αργοπορίας σας (προσέλευση μετά τις 9:00) -λόγω έκτακτης ανάγκης- υποχρεούστε να φέρετε το παιδί σας στο Νηπιαγωγείο από την Κεντρική είσοδο τού Σχολείου. Θα το παραδώσετε στη Γραμματεία τού Νηπιαγωγείου και δεν θα το συνοδεύσετε μέχρι την τάξη του.

Αν χρειαστεί να παραλάβετε το παιδί σας από το Νηπιαγωγείο πριν από την καθορισμένη ώρα αναχώρησης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία τού Νηπιαγωγείου. 

Η γραμματεύς θα συμπληρώσει και θα σας δώσει  το Δελτίο  Εξόδου  τού παιδιού, το οποίο θα παραδώσετε -φεύγοντας- στον θυρωρό τού Σχολείου.

Στην περίπτωση που -για κάποιον έκτακτο λόγο- θελήσετε να επισκεφθείτε το Νηπιαγωγείο τις ώρες λειτουργίας του, πρέπει απαραίτητα -μπαίνοντας στο Σχολείο- να ζητήσετε από τον θυρωρό την Κάρτα Εισόδου Επισκέπτη, την οποία  θα επιστρέψετε στο θυρωρείο τού Σχολείου, όταν θα φύγετε.

Οι απουσίες των παιδιών

Η ανελλιπής φοίτηση τού παιδιού στο Νηπιαγωγείο αποτελεί βασική προϋπόθεση, τόσο για την ομαλή προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον, όσο και για την απρόσκοπτη παρακολούθηση τού προγράμματος δραστηριοτήτων τού Νηπιαγωγείου.

Αν το παιδί σας απουσιάσει από το Νηπιαγωγείο  μία (1)  ή  δύο (2)  ημέρες, δεν χρειάζεται να δικαιολογήσετε την απουσία του.

Αν όμως το παιδί σας απουσιάσει από το Νηπιαγωγείο  τρεις (3) ημέρες  και πάνω,  είτε επειδή ήταν άρρωστο, είτε για οποιονδήποτε άλλον λόγο, την πρώτη ημέρα που θα επιστρέψει στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να έχει μαζί του:

-αν ήταν άρρωστο, υποχρεωτικά ιατρική βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται επακριβώς το είδος τής ασθένειας που είχε και θα τονίζεται σαφώς από τον θεράποντα ιατρό η δυνατότητά του να επανέλθει στο Νηπιαγωγείο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης τής ασθένειάς του στα άλλα παιδιά,

-αν  δεν ήταν άρρωστο, υποχρεωτικά βεβαίωση των γονέων στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος τής απουσίας του.     Η συνοδός έχει εντολή  να μην επιβιβάζει στο σχολικό λεωφορείο  παιδί το οποίο έχει απουσιάσει από το Νηπιαγωγείο τρεις (3) μέρες και πάνω, και το οποίο δεν έχει μαζί του ιατρική βεβαίωση ή βεβαίωση των γονέων του, η οποία να δικαιολογεί σαφώς τις ημέρες τής απουσίας του.

Αν το παιδί σας υποβάλλεται σε κάποια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή ή αν έχει ευαισθησία σε φάρμακα, σε κάποιες τροφές ή σε κάτι άλλο, παρακαλούμε να ενημερώσετε για το θέμα αυτό τόσο τη νηπιαγωγό του, όσο και τη νοσηλεύτρια των Σχολείων.

Αν πρέπει να δοθεί κάποιο φάρμακο στο παιδί σας (αντιβιοτικό, αντιπυρετικό ή άλλο) -και το γνωρίζετε από την προηγούμενη ημέρα- παρακαλούμε το φάρμακο που θα στείλετε στο Νηπιαγωγείο, να είναι τοποθετημένο μέσα σε σακουλάκι καλά κλεισμένο και να συνοδεύεται  με γραπτή οδηγία για τον τρόπο λήψης του από το παιδί.

Απαγορεύεται να δίνονται οι οδηγίες λήψης τού φαρμάκου προφορικά.  


Στην περίπτωση κατά την οποία το παιδί σας αρρωστήσει ξαφνικά,στη διάρκεια τής ημέρας, οι νοσηλεύτριες των Σχολείων μας -οι οποίες έχουν πολύχρονη πείρα- θα το εξετάσουν, θα το φροντίσουν και άμεσα θα σας ενημερώσουν για την πορεία τής κατάστασής του.