e-arsakeio


Books' archway


ep en


harvard
Η τελευταία φάση τού διαθεματικού πολιτιστικού προγράμματος “Διαγωνισμός Ορθογραφίας Spelling Bee αγγλικών λέξεων ελληνικής προέλευσης, με αξιοποίηση λεξικών στη Νεοελληνική Γλώσσα, στα Αρχαία Ελληνικά από το πρωτότυπο και στα Αγγλικά" για οτυς μαθητές τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2017 στο Θέατρο τού Σχολείου.
Σαράντα μαθητές όλων των τάξεων έλαβαν μέρος στον προκριματικό γύρο τού 1ου Διαγωνισμού Ορθογραφίας Spelling Bee και οι 5 που είχαν την καλύτερη επίδοση συμμετείχαν στον τελικό. Οι μαθητές τής Α΄ τάξης διαγωνίστηκαν σε ομάδες επιλέγοντας θεματικές κατηγορίες, ενώ οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων, που είχαν μεγαλύτερη εξοικείωση, διαγωνίστηκαν σε ατομικό επίπεδο επιλέγοντας λέξεις με κλήρο.
Τον γενικό συντονισμό είχε η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Μαίρη Μαρίν η οποία είναι υπεύθυνη για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και για την οργάνωση τού διαγωνισμού. Η ίδια δίδαξε επιπλέον σε όλα τα τμήματα των τάξεων τού Σχολείου. Στην υλοποίηση τού προγράμματος που διήρκεσε 9 μήνες, συμμετείχαν όλες οι φιλόλογοι με υπεύθυνες τις κ. Βάλια Λουτριανάκη και Μαρία Σκούρτη.
Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το διαθεματικό πρόγραμμα. Συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις διάφορες δραστηριότητες, εξέφραζαν χωρίς δισταγμό τη γνώμη και τις απορίες τους, ικανοποιούνταν κάθε φορά που ανακάλυπταν τη γνώση μόνοι τους, με τρόπο παιγνιώδη, και στη λήξη κάθε διδακτικής ώρας ανυπομονούσαν για την «επόμενη φορά». Εντυπωσιακή υπήρξε η ενεργός συμμετοχή ακόμη και των πιο αδύναμων ή αδιάφορων μελών τής τάξης, εφόσον η πρωτοτυπία τού προγράμματος αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την κινητοποίησή τους. Σύμφωνα και με τις απαντήσεις των μαθητών σε σχετικό ερωτηματολόγιο, η ανταπόκριση στο παραπάνω διαθεματικό πρόγραμμα υπήρξε ιδιαίτερα θετική, τόσο λόγω τού παιγνιώδους τρόπου εμπλουτισμού τού λεξιλογίου (μέθοδος απαραίτητη στη μαθησιακή διαδικασία εν γένει) όσο και λόγω τής γνωριμίας με τη σημασία και την ετυμολογία λέξεων που δεν ήταν γνωστές. Σημαντική ήταν, πρωτίστως, η συνειδητοποίηση τής ανάγκης για ενασχόληση με κάθε είδους γλωσσικές ασκήσεις, καθώς και η διάκριση τού απλού-καθημερινού και τού προσεγμένου ύφους.
Επιπλέον, ο διαγωνισμός ορθογραφίας, που αποτελεί την τελική φάση τού προγράμματος, είχε μεγάλη επιτυχία, παρακολουθήθηκε με προσοχή και ενθουσιασμό από όλη τη μαθητική κοινότητα και τους διδάσκοντες και συνέβαλε στην ενίσχυση τής αυτοπεποίθησης των μαθητών στην ορθογραφία τόσο τής ελληνικής όσο και τής αγγλικής γλώσσας..
Ο διαγωνισμός ξεκίνησε με μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση ψηφιακής δημιουργίας των μαθητών τού τμήματος Proficiency με καθηγήτρια την κ. Μαρίν με θέμα την εξέλιξη τής αγγλικής γλώσσας. Οι μαθητές παρακολούθησαν το ταξίδι των ελληνικών λέξεων προς την ένταξή τους στο αγγλικό λεξιλόγιο από γλωσσολογικής και ιστορικής πλευράς. Τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν από τις πενήντα χιλιάδες περίπου λέξεις που συναντώνται στα αγγλικά λεξικά ανέδειξαν τη γονιμοποιητική δύναμη τής Ελληνικής. Το ακροατήριο ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για λέξεις που δεν θα μπορούσαν τα παιδιά να φανταστούν ότι προέρχονται από την Ελληνική και συνειδητοποίησε τη μαγεία τής ετυμολογίας. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες στον τελικό αναμετρήθηκαν πολλές φορές σε λέξεις με δύσκολη ορθογραφία, όπως amphibian, electromagnetic, biorhythm, autopsy, encyclopaedia, therapeutic, hierarchy, έως ότου προέκυψαν οι νικητές. Η εναλλαγή των ομιλητών και η προσπάθεια συγκέντρωσης, ώστε να ακούσουν καλά την προφορά των λέξεων, να θυμηθούν τους κανόνες ορθογραφίες που διδάχθηκαν και να εκφωνήσουν ένα-ένα τα γράμματα προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στο κοινό, που επικροτούσε όλους τους διαγωνιζόμενους.
Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν οι καθηγήτριες Αγγλικής κ. Νίνα Τρακόσα και Εύη Τρούλλου. Στους νικητές απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα και mousepads.