Print

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διοργανώνει το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022 ημερίδα με θέμα: «Η Γεωμετρία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Σκοπός της ημερίδας είναι να αναδείξει τον ρόλο της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στη λογική, μαθηματική και γλωσσική συγκρότηση των νέων ανθρώπων.

Μετά από τη σταδιακή υποβάθμιση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο, υπάρχουν ενδείξεις ότι τίθεται ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων η σημασία της διδασκαλίας της.

Στόχοι της ημερίδας είναι, αφενός η ανάδειξη των στοιχείων που συνιστούν τα συγκριτικά οφέλη από τη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, και αφετέρου η διαμόρφωση προτάσεων για την αναβάθμιση της διδασκαλίας της.

Σε μια εποχή όπου η κυριαρχία της εικόνας είναι εμφανής, είναι πολύ σημαντικό να εφοδιάζουμε τους νέους ανθρώπους με τη δυνατότητα να διατυπώνουν εικασίες και να επιχειρηματολογούν αποδεικνύοντας την ισχύ τους. Στην κατεύθυνση αυτή η διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας είναι εξαιρετικά σημαντική.


Δείτε το Πρόγραμμα σε εικόνα (κλικ για μεγέθυνση):


program hmerida


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022, 10.00 - 14.30

10.00-10.15         Σύνδεση | Χαιρετισμός

10.15-10.50         Γιάννης Θωμαΐδης, Δρ Μαθηματικών - τ. Σχολικός Σύμβουλος

«Η υποβάθμιση τού μαθήματος τής Ευκλείδειας Γεωμετρίας και ορισμένοι ελληνικοί μύθοι γύρω από αυτήν»

10.55-11.30         Δέσποινα Πόταρη, Καθηγήτρια Διδακτικής Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

«Η αξιοποίηση τής έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών στο νέο πρόγραμμα σπουδών αναφορικά με τη Γεωμετρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

11.30-11.45         Διάλειμμα

11.45-12.20         Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Α στο ΙΕΠ

«Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί και ευκλείδεια γεωμετρία: επιστημολογικές και διδακτικές αντιθέσεις και συνθέσεις»

12.25-13.00         Ματθαίος Τσιλπιρίδης, Μαθηματικός Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων, Επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΠΑ.Κ.Ε.

«Η έννοια τής συνάρτησης με Ευκλείδεια προσέγγιση και τη διαμεσολάβηση  ψηφιακών δομημάτων»

13.00-13.10         Διάλειμμα

13.10-13.20         Παρέμβαση | Αναστάσιος Σκιαδάς, Μαθηματικός - Συγγραφέας, τ. Επόπτης των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων

13.20-14.30         Συζήτηση

Συντονίζει ο Φραγκίσκος Καλαβάσης, Καθηγητής Διδακτικής Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.


Η Ημερίδα είναι αφιερωμένη στον Αναστάσιο Σκιαδά


ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022

10.00- 14.30

Διαδικτυακή ημερίδα ΜαΘηματικών

Θέμα: « Η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση»

Συντονίζει : Φραγκίσκος Καλαβάσης, Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει συζήτηση.


ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γιάννης Θωμαΐδης

Δρ Μαθηματικών – τ. Σχολικός Σύμβουλος

Τίτλος παρουσίασης: Η υποβάθμιση του μαθήματος της Ευκλείδειας Γεωμετρίας και ορισμένοι Ελληνικοί μύθοι γύρω από αυτήν

Περίληψη : Στην εισήγηση θα γίνει μία επισκόπηση της εξέλιξης του μαθήματος της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στις χώρες που επηρεάστηκαν από τη διεθνή μεταρρύθμιση των «Νέων Μαθηματικών», με έμφαση στον τρόπο που έγινε η πρόσληψη της μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Θα εξεταστούν ιδιαίτερα οι αιτίες που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση αδιεξόδου, παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν διάφορες απόπειρες αναβάθμισης του μαθήματος με αλλαγές των προγραμμάτων σπουδών και των διδακτικών βιβλίων.


Δέσποινα Πόταρη

Καθηγήτρια Διδακτικής των Μαθηματικών του Τμήματος Μαθηματικών στο ΕΚΠΑ

Τίτλος παρουσίασης: Η αξιοποίηση της έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών στο νέο πρόγραμμα σπουδών αναφορικά με τη Γεωμετρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη : Στην παρουσίαση θα γίνει μια σύντομη αναφορά στις επιλογές του νέου προγράμματος σπουδών σχετικά με τη διδασκαλία και μάθηση της Γεωμετρίας στη σχολική εκπαίδευση και μέσα από παραδείγματα που αφορούν κυρίως το Γυμνάσιο και το Λύκειο θα φανεί το σκεπτικό των επιλογών σε σύνδεση με την έρευνα. Τα παραδείγματα θα αφορούν την ανάπτυξη του γεωμετρικού συλλογισμού και της απόδειξης καθώς και τη μέτρηση μεγεθών και πώς αυτά φαίνονται στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και στους προτεινόμενους πόρους.


Κωνσταντίνος Στουραΐτης

Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Α στο ΙΕΠ

Τίτλος παρουσίασης : Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί και ευκλείδεια γεωμετρία: επιστημολογικές και διδακτικές αντιθέσεις και συνθέσεις.

Περίληψη : Οι υποθέσεις που τίθενται ως αφετηρία της μελέτης των Γεωμετρικών Μετασχηματισμών διαφέρουν σημαντικά από εκείνες της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια επιστημολογική αντίθεση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικές στοχεύσεις της διδασκαλίας. Τίθενται έτσι σημαντικά διλήμματα στη διδασκαλία τα οποία συχνά δεν είναι ορατά. Ποιες είναι οι πτυχές αυτής της αντίθεσης; Υπάρχει διέξοδος η οποία να μην υποτάσσει την μία προσέγγιση στην άλλη, αλλά αντίθετα να αξιοποιεί και τις δύο; Είναι βιώσιμη μια τέτοια προσέγγιση στο σχολείο σήμερα; Ποια θα μπορούσε να είναι η συμβολή των νέων προγραμμάτων σπουδών των μαθηματικών σε αυτό;


Ματθαίος Τσιλπιρίδης

Μαθηματικός Αρσακείων Σχολείων - Επιμορφωτής Β επιπέδου ΠΑ.Κ.Ε

Τίτλος παρουσίασης : Η έννοια τής συνάρτησης με Ευκλείδεια προσέγγιση και τη διαμεσολάβηση  ψηφιακών δομημάτων.

Περίληψη : Η σημασία των πολλαπλών αναπαραστάσεων για τη σχεσιακή κατανόηση στα Μαθηματικά, είναι αδιαμφισβήτητα αποδεκτή. Στην περίπτωση διαμεσολάβησης λογισμικών δυναμικής Γεωμετρίας, αυτές αποκτούν πρόσθετη διδακτική και παιδαγωγική  σημασία, δεδομένου του δυναμικού χειρισμού εφαρμογών τους. Στην παρουσίαση, διερευνούμε το ρόλο των ψηφιακών δομημάτων,  για την πρόκληση παραγωγικών και επαγωγικών συλλογισμών στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, μέσα από ένα corpus εφαρμογών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Στο τέλος, συνδέεται η έννοια της συνάρτησης και βασικές ιδιότητες αυτής, μέσω στοιχειωδών προτάσεων από την Ευκλείδεια Γεωμετρία.        ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΒασιλική Παπαπέτρου-Μουρσελά, Επόπτρια των Σχολείων τής Φ.Ε., φιλόλογος

Παναγιώτης Λιναρδάκης, Συντονιστής Μαθηματικών των Αρσακείων-Τοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων τής Φ.Ε.

Σοφία Σταθοπούλου, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Σύμβουλος τής Φ.Ε., δασκάλα – μαθηματικός

Μαρία Καραγεωργίου, μαθηματικός των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων

Εμμανουήλ Καραπάτης, μαθηματικός των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων

Ελισάβετ Καρατσιώλη, μαθηματικός των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων

Θεόδωρος Κιτσάκης, μαθηματικός των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων

Νικολέτα Σατσλή, μαθηματικός των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων

Γραμματειακή υποστήριξη

Γιολάντα Αγγελοπούλου, Εποπτεία των Σχολείων τής Φ.Ε.

Άννα Αναστασοπούλου, Εποπτεία των Σχολείων τής Φ.Ε.

Τεχνολογική υποστήριξη

Δημήτρης Μόντινος, Προϊστάμενος Μηχανογράφησης τής Φ.Ε.

Γιώργος Μπουρούσας, Τμήμα Μηχανογράφησης τής Φ.Ε.

maths 20012022