Αρσάκεια Ιωαννίνων
ΣΥΛΛΟΓΗ

Η συγκρότηση της συλλογής γίνεται με βάση τα ενδιαφέροντα των μαθητών και των εκπαιδευτικών, τις πληροφοριακές, ερευνητικές και ψυχαγωγικές τους ανάγκες. Στοχεύει επίσης στην υποστήριξη των μαθητικών εργασιών και της διδασκαλίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων του αναλυτικού προγράμματος.

Η συλλογή της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει: έντυπο υλικό (βιβλία, περιοδικά,

εφημερίδες, χάρτες, φυλλάδια κ.λπ.) οπτικοακουστικό & ηλεκτρονικό υλικό, άλλο εποπτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Με τον όρο υλικό εννοείται κάθε πηγή πληροφόρησης και μάθησης σε έντυπη, οπτικοακουστική, ηλεκτρονική μορφή και παρουσιάζεται αναλυτικά ως εξής:

       Έντυπο   υλικό   
        ·     Βιβλία
        ·    
Περιοδικά
        ·    
Εφημερίδες
        ·    
Χάρτες 
        ·    
Εικόνες, Φωτογραφίες         
        ·    
Σχέδια, Φυλλάδια
Οπτικοακουστικό
&
ηλεκτρονικό   υλικό
·      Διαφάνειες
·     Βιντεοταινίες
·     Κασέτες ήχου
·     Προγράμματα   H/Y
·     CD, CD-ROM, DVD, VCD κ.λπ.
  


Εκπαιδευτικά παιχνίδια
Επιτραπέζια παιχνίδια (σκάκι)
Υπηρεσίες Internet (επιλεγμένες διευθύνσεις)

 

   

Διαμόρφωση συλλογών

Οι συλλογές που αποτελούν το σύνολο του υλικού που διαθέτει η Βιβλιοθήκη των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού διαμορφώνονται ως εξής:

    Πληροφοριακά (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά)
    Λογοτεχνικά βιβλία
    Μη-Λογοτεχνικά βιβλία (βιβλία γνώσεων - επιστημονικά)
    Σχολικά βοηθήματα για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων
    Συλλογή ξενόγλωσσων βιβλίων και περιοδικών
    Παιδική και εφηβική συλλογή
    Περιοδικά
    Φυλλάδια με εργασίες μαθητών
    Οπτικοακουστικό υλικό
    Σπάνια συλλογή