Εκτύπωση
Διαβάστε άρθρο τής Καθημερινής (19-2-2014) με θέμα τις στρεβλώσεις της ελληνικής εκπαίδευσης και τις διαφορές δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Δείτε το άρθρο.