Με το τέλος τής σχολικής χρονιάς 2013-2014 από τα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία συνταξιοδοτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί:

Διαβάστε άρθρο τής Καθημερινής (19-2-2014) με θέμα τις στρεβλώσεις της ελληνικής εκπαίδευσης και τις διαφορές δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Δείτε το άρθρο.
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους (εκπαιδευτικούς και διοικητικούς) για το κείμενο τής απαντήσεως τού υπουργού Εργασίας σε ερώτηση βουλευτών με θέμα «Σχετικά με την κατάργηση τού 13ου και 14ου μισθού στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια», η οποία κοινοποιήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες τής Βουλής στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης στις 22 Ιανουαρίου 2014.

Διαβάστε ένα ενδιαφέρον άρθρο τού Αθ. Παπανδρόπουλου για το πώς αντιμετωπίζεται η ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα με τίτλο "Κομμωτήρια αντί εκπαιδευτηρίων!" (Πηγή: Εστία 17-2-2014).