Εκτύπωση
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους (εκπαιδευτικούς και διοικητικούς) για το κείμενο τής απαντήσεως τού υπουργού Εργασίας σε ερώτηση βουλευτών με θέμα «Σχετικά με την κατάργηση τού 13ου και 14ου μισθού στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια», η οποία κοινοποιήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες τής Βουλής στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής Επιθεώρησης στις 22 Ιανουαρίου 2014.

Το περιεχόμενο τής απαντήσεως ενδιαφέρει τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία κατόπιν των αλλεπάλληλων αδικαιολόγητων καταγγελιών για το εν λόγω θέμα προς την Επιθεώρηση Εργασίας, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Δείτε εδώ την απάντηση τού Υπουργού Εργασίας.

Δείτε εδώ την απάντηση τού Υφυπουργού Παιδείας.