Διαβάστε ένα ενδιαφέρον άρθρο τού Αθ. Παπανδρόπουλου για το πώς αντιμετωπίζεται η ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα με τίτλο "Κομμωτήρια αντί εκπαιδευτηρίων!" (Πηγή: Εστία 17-2-2014).