Εκτύπωση
Στο πλαίσιο τής συνεργασίας τού Α΄Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες των Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις του κ. Παντελή Κατηνιώτη, καθηγητή-συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με τους μαθητές των τριών Ομάδων Προσανατολισμού τής Γ΄ τάξης. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, οι μαθητές μας παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον κ. Κατηνιώτη να αναλύει το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις σχολές και τα τμήματα των Α.Ε.Ι. και των Α.Τ.Ε.Ι., στα οποία οδηγεί η φοίτηση σε καθεμία από τις τρεις Ομάδες Προσανατολισμού.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές στην αρχή τής κάθε συνάντησης ενημερώθηκαν για τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά επιστημονικό πεδίο, τον τρόπο υπολογισμού των μορίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διαδικασία εξέτασης των ειδικών μαθημάτων.
Εν συνεχεία, στην κάθε συνάντηση, παρουσιάστηκαν αναλυτικά στους μαθητές οι κατευθύνσεις/τομείς, ενδεικτικά μαθήματα τού προγράμματος σπουδών και οι τομείς απασχόλησης των πανεπιστημιακών τμημάτων, στα οποία οδηγεί η Ομάδα Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει.
Έτσι στην πρώτη συνάντηση οι μαθητές τού ιατρικού τομέα τής Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών παρακολούθησαν την ανάλυση των τμημάτων τού 3ου επιστημονικού πεδίου (Επιστήμες Υγείας και Γεωπονικές Σχολές), ενώ στη δεύτερη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με τους μαθητές τού πολυτεχνικού τομέα, ο κ. Κατηνιώτης παρουσίασε τα τμήματα τού 2ου επιστημονικού πεδίου (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες).
Στην 3η συνάντηση οι μαθητές τής Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής παρακολούθησαν την παρουσίαση των τμημάτων τού 5ου επιστημονικού πεδίου (Επιστήμες Πληροφορικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών).
Τέλος, αναλύθηκαν στους μαθητές τής Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών τα τμήματα τού 1ου επιστημονικού πεδίου (Νομικές, Πολιτικές, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες).
Αδιαμφισβήτητα, η ενημερωτική αυτή συνάντηση υπήρξε ιδιαιτέρως ευεργετική για τους μαθητές τού Σχολείου  ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων που θα κληθούν να λάβουν σύντομα σχετικά με την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο.