Εγγραφή νέων μαθητών/μαθητριών στα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία
(Ψυχικού, Εκάλης, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων)

Υποβολή αιτήσεων από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου κάθε έτους

Η επιλογή νέων μαθητών στα Αρσάκεια Σχολεία γίνεται εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

Εισαγωγική βαθμίδα είναι το Νηπιαγωγείο. Η εγγραφή μαθητή σε αυτό εξασφαλίζει τη συνέχιση της φοίτησης στην επόμενη βαθμίδα κατά προτεραιότητα.


Η διαδικασία που ακολουθείται για τις εγγραφές έχει ως εξής:

1. Οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν ηλεκτρονικά αίτηση ενδιαφέροντος εγγραφής (Portal).

2. Ορίζεται παιδαγωγική συνάντηση του μαθητή/μαθήτριας με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα αποσταλεί από την αρμόδια υπηρεσία των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.
Ειδικά για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείoυ θα ζητηθεί από τους γονείς να στείλουν τον έλεγχο του παιδιού τους.

3. Οι γονείς ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της παιδαγωγικής συνάντησης.

4. Ολοκληρώνεται η διαδικασία της εγγραφής με την κατάθεση προκαταβολής.

Σημείωση
Εάν ενδιαφέρεσθε για προσωπική ενημέρωση σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στα σχολεία Ψυχικού και Εκάλης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210. 67.55.555 (εσωτερικό 119 για νηπιαγωγεία και δημοτικά και εσωτερικό 120 για γυμνάσια και λύκεια).
Ειδικά για το διάστημα που θα ισχύουν τα μέτρα περιορισμού διασποράς του Covid -19 η ενημέρωση θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης webex και δεν θα επιτρέπεται η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των συγκροτημάτων των σχολείων.