Εκτύπωση
Δείτε τα διαθεματικά προγράμματα του Α΄ Τοσιτείου Δημοτικού 2018-19

Για την Α΄ τάξη πατήστε εδώ  Για την Β΄ τάξη πατήστε εδώ  Για την Γ΄ τάξη πατήστε εδώ

Για την Δ΄ τάξη πατήστε εδώ  Για την Ε΄ τάξη πατήστε εδώ

Για τις Στ΄ τάξεις πατήστε εδώ  Για την Στ1΄ τάξη πατήστε εδώ

Για την ομαδική εργασία στο πλαίσιο των διαθεματικών προγραμμάτων «Βημα…τί…ζω στο Σχολείο» πατήστε εδώ