Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Την Εβδομάδα τού Βιβλίου οι μαθητές των Α΄1 και Α΄2 τάξεων τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης πραγματοποίησαν δράσεις με αφορμή το διαθεματικό τους που είναι αφιερωμένο σε μεγάλους Έλληνες ζωγράφους.
Στις 2 Απριλίου 2015 οι μικροί μαθητές συμμετείχαν, μαζί με τους γονείς τους, στο κυνήγι τού θησαυρού ακολουθώντας γνωστούς ζωγραφικούς πίνακες. Αξιοποιώντας τα μηνύματα κατάφεραν να συγκεντρώσουν τους πίνακες που ήταν κρυμμένοι και να βρουν τον «γλυκό» θησαυρό.
Την επόμενη ημέρα, 3 Απριλίου 2015, οι μαθητές και των δύο τμημάτων παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Ιακωβίδης: Ο ζωγράφος των παιδιών». Οι εμψυχωτές παρουσίασαν αρχικά στα παιδιά  τους πίνακες τού Ιακωβίδη. Στη συνέχεια τα παιδιά προσπάθησαν να ενώσουν τα κομμάτια τού παζλ και να σχηματίσουν τους πίνακες που είχαν ήδη γνωρίσει. Έπειτα ακολουθώντας τις οδηγίες ζωντάνεψαν τους πίνακες κρατώντας μουσικά όργανα, φρούτα και άλλα αντικείμενα, ενώ στο τέλος τού προγράμματος αποτύπωσαν στον καμβά με έντονα χρώματα κάποια από τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούσε ο Ιακωβίδης στα έργα του.