Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 οι μαθητές τής Γ΄1 τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης συμμετείχαν στη «Δειγματική ανασκαφή», ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εκπονείται στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης.
Στο πλαίσιο τού προγράμματος οι μαθητές γίνονται «μικροί αρχαιολόγοι» και με τη βοήθεια τής δασκάλας τους κ. Π. Μπερερή και τής αρχαιολόγου κ. Έρης Παπαγεωργίου έμαθαν βιωματικά πώς πραγματοποιείται μια αρχαιολογική ανασκαφή. Οι σύγχρονοι μέθοδοι μιας αρχαιολογικής ανασκαφής έχουν το πλεονέκτημα ότι αποτελούν γρήγορα και εύκολα κατανοητές και πραγματοποιούμενες διαδικασίες για παιδιά, ενώ παράλληλα ως αφηγήματα είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συμμετέχοντας στη δειγματική ανασκαφή οι μαθητές εκπαιδεύονται με μια βιωματική πράξη στη διαδικασία και τις μεθόδους γενικότερα τής πρωτογενούς έρευνας.
Για τον σκοπό αυτό η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία έχει δημιουργήσει ειδική υποδομή, έναν ανασκαφικό κάνναβο με μίμηση των ερειπίων σπιτιών τής Αθήνας τού 4ου αιώνα στο αρχαιολογικό πάρκο των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων. Ακόμη η «Δειγματική ανασκαφή» αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό εργαλείο για τη διδασκαλία τής Ιστορίας.