Εκτύπωση
Τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό καινοτόμο πρόγραμμα «Οι μικροί διασώστες».
Το πρόγραμμα είχε εκπαιδευτικό διαδραστικό χαρακτήρα με τη μορφή παραμυθιού, στο οποίο τα παιδιά φόρεσαν διασωστικά γιλεκάκια και συμμετείχαν ενεργά ως μικροί διασώστες των πρώτων βοηθειών.
Ο σκοπός τού προγράμματος είναι, με παιγνιώδη τρόπο, τα παιδιά αυτής της ηλικίας να μάθουν διασωστικές και σωτήριες τεχνικές, που βασίζονται στα νέα πρωτόκολλα τού Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, έτσι ώστε στις νεότερες γενιές αφενός να έχουμε πιο ευαισθητοποιημένους και καταρτισμένους πολίτες στα επείγοντα περιστατικά και αφετέρου να εξαλειφθούν παλιές εσφαλμένες και επικίνδυνες παρεμβάσεις στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη την παροχή των πρώτων βοηθειών.