Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Με αφορμή τον εορτασμό για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη τής Επανάστασης τού 1821, τον Μάιο 2021 η κ. Καραμπατέα, από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων των Αρσακείων Σχολείων, ξενάγησε ψηφιακά τους μαθητές τής Δ΄ τάξης τού A΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Αφού έκανε μια ανασκόπηση στα προεπαναστατικά χρόνια, αναφέροντας ποιες ήταν οι συνθήκες αλλά και οι ιστορικές φυσιογνωμίες των αγωνιστών που έθεσαν τα θεμέλια τής εθνικής μας Παλιγγενεσίας, αναφέρθηκε στα σημαντικότερα γεγονότα που οδήγησαν στην ίδρυση τού νέου ελληνικού κράτους.

Τέλος, μίλησε στα παιδιά για την ιστορία τού κτηρίου τού πρώτου Κοινοβουλίου το οποίο στεγάζει σήμερα το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.

Οι μαθητές παρακολούθησαν την παρουσίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκφράζοντας τις απόψεις τους αλλά και δείχνοντας τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει, καθ' όλη τη διάρκεια τού σχολικού έτους, για την Επανάσταση τού 1821.