Εκτύπωση

Τον Μάρτιο 2022 η δασκάλα τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Παπαφιτσώρου Νάσια ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρακολούθηση τού ετήσιου επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Η σεξουαλική αγωγή στην εκπαίδευση».

Το πρόγραμμα οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τού Πανεπιστημίου Αιγαίου, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Αλεβίζο Σοφό.