Εκτύπωση

Η καθηγήτρια Πληροφορικής τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Βατουσιανού Ελισάβετ παρακολούθησε, το Σάββατο 9 Απριλίου 2022, την επιστημονική ημερίδα με θέμα «Διδάσκω στον 21ο Αιώνα με σύγχρονα Εργαλεία και Μεθόδους».

Σκοπός τής επιστημονικής ημερίδας ήταν η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία των εκπαιδευτικών Πληροφορικής (και όλων των άλλων ειδικοτήτων) μεταξύ τους και με μέλη της ερευνητικής-πανεπιστημιακής κοινότητας, προκειμένου να αναδυθούν τάσεις και προοπτικές τής αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών μάθησης στην εκπαίδευση και να παρουσιαστούν δυνατότητες ενσωμάτωσης σύγχρονων εργαλείων, μεθοδολογιών και εφαρμογής τέτοιων καλών πρακτικών στη διδασκαλία και τη μάθηση τής Πληροφορικής (και άλλων γνωστικών πεδίων) μέσα από το LAMS, ένα προηγμένο εργαλείο μαθησιακής τεχνολογίας.