Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης ότι, σύμφωνα με την Υ.Α. 217785/Δ1/18-12-2018 ΦΕΚ 6014Β/2018 και ΦΕΚ 56Β/2023, «τα διδακτικά βιβλία των μαθητών τού Δημοτικού Σχολείου παραμένουν, για τουλάχιστον δύο Σαββατοκύριακα τον μήνα, στο σχολείο την Παρασκευή πριν από κάθε Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων τού σχολείου έως τη Δευτέρα».


Ο Σύλλογος Διδασκόντων τού Σχολείου καθόρισε για την εφαρμογή τής σχετικής Υ.Α. τις εξής ημερομηνίες:
Σάββατο 11/2/2023
Κυριακή 12/2/2023

Σάββατο 25/2/2023
Κυριακή 26/2/2023

Σάββατο 11/3/2023
Κυριακή 12/3/2023

Σάββατο 25/3/2023
Κυριακή 26/3/2023

Σάββατο 29/4/2023
Κυριακή 30/4/2023

Σάββατο 13/5/2023
Κυριακή 14/5/2023

Σάββατο 27/5/2023
Κυριακή 28/5/2023

Σάββατο 3/6/2023
Κυριακή 4/6/2023