Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Τα βιβλία των μεθόδων διδασκαλίας και γραμματικής τής γαλλικής γλώσσας που χρησιμοποιήθηκαν το σχολικό έτος 2017-2018 και δεν ολοκληρώθηκαν, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΦΥΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥΣ


Τάξη Γ :
- Zig Zag 1 Méthode Eκδόσεις CLE
- Zig Zag 1 J’apprends à lire et à écrire
- LIVRE DE GRAMMAIRE LALAGRAMM - Eκδόσεις RAPTAKIS


Τάξη Δ :
Ολοκλήρωση τής ύλης τής μεθόδου τής Γ’ τάξης

( : ZigZag 1 Méthode και J’apprends à lire et à écrire / ΕκδόσειςCLE)
και του LIVRE DE GRAMMAIRE LALAGRAMM - Eκδόσεις RAPTAKIS

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- Zig Zag 2 Méthode
- Zig Zag 2 Cahier d’ activités Eκδόσεις CLE


Τάξη Ε :
Ολοκλήρωση τής ύλης τής μεθόδου τής Δ΄τάξης
( : ARTHUR ET LILOU 1 Méthode - Cahier d’ activités/ Εκδόσεις TRAIT D’UNION)
και του LIVRE DE GRAMMAIRE LALAGRAMM - Eκδόσεις RAPTAKIS

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- METHODELF - DELF JUNIOR A1 - Eκδόσεις Le LIVRE OUVERT
- LIVRE DE GRAMMAIRE GRAMMATIX - Eκδόσεις RAPTAKIS


Τάξη ΣΤ :
Ολοκλήρωση τής ύλης τής μεθόδου τής Ε΄τάξης
(: ZIG ZAG 2 Méthode - Cahier d’ activités/Εκδόσεις CLE) , συνέχεια του LIVRE DE GRAMMAIRE GRAMMATIX

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- METHODELF - DELF JUNIOR A1 - Eκδόσεις Le LIVRE OUVERT
Παρακαλούμε, σε όλα τα βιβλία των μαθητών καθώς και σε όλα τα τετράδιά τους να υπάρχουν ετικέτες με το ονοματεπώνυμο, την τάξη και το σχολείο του παιδιού, σύμφωνα με το υπόδειγμα:

CAHIER DE CLASSE

MARIE PAPADOPOULOU
3e classe
1e ARSAKEIO ÉCOLE PRIMAIRE