Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Γ’ ΤΑΞΗ
• 1 τετράδιο 40 φύλλων Cahier de classe
 (1ο μέρος DEVOIRS - 2ο μέρος VOCABULAIRE- GRAMMAIRE)
• 1 τετράδιο 40 φύλλων ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Copie- Dictée
 (1ο μέρος COPIE - 2ο μέρος DICTEE )
• 1 φάκελο με κουμπί για φωτοτυπίες

Δ’ ΤΑΞΗ
• 1 τετράδιο 40 φύλλων Cahier de classe
 (1ο μέρος DEVOIRS 2ο μέρος VOCABULAIRE- GRAMMAIRE)
• 1 τετράδιο 40 φύλλων ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Copie- Dictée
 (1ο μέρος COPIE - 2ο μέρος DICTEE )
• 1 φάκελο με κουμπί για φωτοτυπίες

Ε’ ΤΑΞΗ
• 1 τετράδιο 3 θεμάτων Cahier de classe
 (1ο μέρος DEVOIRS -2ο μέρος VOCABULAIRE- 3ο μέρος GRAMMAIRE)
• 1 τετράδιο 40 φύλλων Dictée - Exercices - Production écrite
 (1ο μέρος DICTEE - 2ο μέρος EXERCICES - 3ο μέρος PRODUCTION ECRITE)
• 1 φάκελο με κουμπί για φωτοτυπίες

ΣΤ ‘ ΤΑΞΗ
• 1 τετράδιο 3 θεμάτων Cahier de classe
 (1ο μέρος DEVOIRS -2ο μέρος VOCABULAIRE- 3ο μέρος GRAMMAIRE)
• 1 τετράδιο 40 φύλλων Dictée- Exercices- Production écrite
 (1ο μέρος DICTEE - 2ο μέρος EXERCICES- 3ο μέρος PRODUCTION ECRITE )
• 1 φάκελο με κουμπί για φωτοτυπίες

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Παρακαλούμε να υπάρχουν διαχωριστικά στις επιμέρους θεματικές κάθε τετραδίου
- Παρακαλούμε, σε όλα τα τετράδια και βιβλία των μαθητών να υπάρχουν ετικέτες με το θέμα του τετραδίου, το ονοματεπώνυμο, την τάξη και το σχολείο του παιδιού, σύμφωνα με το υπόδειγμα

CAHIER DE CLASSE
MARIE PAPADOPOULOU
3e classe
1e ARSAKEIO ÉCOLE PRIMAIRE