Εκτύπωση
Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους μαθητές του  Γ΄ Αρσακείου Τοσιτσείου Δημοτικού   στο πλαίσιο  των πολιτιστικών και διαθεματικών δραστηριοτήτων για το Σχ. έτος 2017-2018 θα επεξεργαστούν διάφορα θέματα ανάλογα  με τη διδακτέα ύλη, το ενδιαφέρον των μαθητών, την άθληση και την ψυχαγωγία . Παράλληλα, θέματα  θα  αντλούνται και  από  το μάθημα της  φιλαναγνωσία μέσα από την οποία γίνεται μελέτη, επεξεργασία και παρουσίαση βιβλίων από τους μαθητές/τριες του σχολείου.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ
    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ