Εκτύπωση
Οι μαθητές τής Ε ΄τάξης τού Γ΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης παρακολούθησαν και εφέτος ένα εξάωρο σεμινάριο, οργανωμένο από ειδικούς εκπαιδευτές τού ΣΕΝ με τίτλο “JA More than Money”.
Τα παιδιά ήλθαν σε επαφή με τον κόσμο και το περιβάλλον διοίκησης επιχειρήσεων.
Οι εκπαιδευτές τούς ανέλυσαν με απλό και κατανοητό γι΄ αυτά τρόπο οικονομικές έννοιες και όρους καθημερινής χρήσης, όπως κεφάλαιο, επιχείρηση, πλαστικό χρήμα, ΑΤΜ κ.λπ.
Ακολούθως οι εκπαιδευτές προσπάθησαν να εισαγάγουν τους μαθητές στην έννοια τού οργανογράμματος μιας επιχείρησης, τονίζοντάς τους πως κάθε στέλεχος αξιοποιείται με βάση τα προσόντα και τις ικανότητές του στην ανάλογη θέση.
Για την πρόσληψη τού κάθε στελέχους βασικό αρχικά ρόλο παίζει το βιογραφικό του σημείωμα που αποτελεί μια εικόνα τής προσωπικότητας και των προσόντων τού κάθε υποψήφιου.
Φυσικά κάθε παιδί δεν παρέλειψε να δημιουργήσει το δικό του βιογραφικό και να το παρουσιάσει στην ομάδα του, αλλά και να "τυπώσει" τη δική του επαγγελματική κάρτα.
Στο τέλος τού σεμιναρίου κάθε μαθητής έλαβε από τους εκπαιδευτές αναμνηστικό δίπλωμα παρακολούθησης συνοδευόμενο και από ένα μικρό δώρο, ανανεώνοντας το ραντεβού επιχειρηματικότητας για την επόμενη σχολική χρονιά.