Εκτύπωση

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των περιόδων τής βυζαντινής Ιστορίας οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης στις 11 Ιουνίου 2019, παρουσίασαν σε power point την εξέλιξη των βυζαντινών ναών στο Βυζάντιο.

Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, εργάστηκαν και παρουσίασαν στους συμμαθητές τους τα είδη αρχιτεκτονικής των χριστιανικών ναών κατά τη βυζαντινή περίοδο και πώς αυτή συνέβαλε στην αρχιτεκτονική των ναών στη Δύση και στη Ρωσία. Αναφέρθηκαν στην εξέλιξη τής διακόσμησης των ναών κατά τις διάφορες περιόδους τής βυζαντινής αυτοκρατορίας και παρουσίασαν συγκεκριμένους ναούς από κάθε περίοδο.

Δεν έλειψε η εκτενής αναφορά στο σύμβολο τού Βυζαντίου και τής Ορθοδοξίας, την Αγιά Σοφιά, τόσο ως προς την αρχιτεκτονική και την καλλιτεχνική διάστασή της όσο και στους θρύλους, τις παραδόσεις και τα δημοτικά τραγούδια που συνδέθηκαν με αυτή.