Εκτύπωση
Ένα διαφορετικό μάθημα παρακολούθησαν σε ξεχωριστή διδακτική ώρα οι μαθητές της Στ1 και Στ2 τάξης του Γ΄ Αρσακείου – Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου. Μάθημα σε ανοιχτή τάξη! Στο δάσος που περιβάλλει το σχολείο αλλά και στον χώρο της Δειγματικής Ανασκαφής! Μάθημα Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, για τη δημοκρατία και για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες εδώ.