Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Οι εκπαιδευτικοί τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης  κ. Πέπη Τριανταφύλλου (Γ΄2), Ντία Κιαχάκη (Δ΄1), Ρεβέκκα Αντώνωφ (Δ΄2) και Βασιλική Ιακωβάκη (Ε΄2) παρακολούθησαν τις επιμορφωτικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με ευθύνη τού σχολικού Συμβούλου κ. Ανδρέα Ζεργιώτη στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2012 στο Ολυμπιακό Χωριό.
Τα θέματα των παιδαγωγικών συναντήσεων ήταν τα εξής: «Η διδασκαλία των Μαθηματικών και τής Ιστορίας τής Γ΄ τάξης με τη χρήση των ΤΠΕ», «Η διδασκαλία των Μαθηματικών και τής Ιστορίας τής Δ΄ τάξης με τη χρήση των ΤΠΕ», «Βιωματικά σενάρια μάθησης στη Γεωγραφία τής Ε΄ τάξης με τη χρήση των ΤΠΕ».
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί την ημέρα τής Συνεδρίασης τού διδακτικού προσωπικού παρουσίασαν ανακοινώσεις σχετικές με το θέμα που παρακολούθησαν.