Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Ο δάσκαλος τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Κώστας Χωριανόπουλος συμμετείχε ως εισηγητής στις εργασίες τού Πανελλήνιου Συνεδρίου "Νέος Παιδαγωγός", που διεξήχθη υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας στις 23 και 24 Μαΐου 2015 στο Ευγενίδιο Ίδρυμα.
Θέμα τής εισήγησης ήταν ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας Φυσικής που εφαρμόστηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στην Στ΄ τάξη των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης με τίτλο "Οι μαθητές τής Στ΄ τάξης ενεργούν και ανακαλύπτουν".