Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο 2019 η καθηγήτρια Πληροφορικής και Ρομποτικής των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Πλουμιδάκη Πωλίνα συμμετείχε για 2η χρονιά στην επιστημονική επιτροπή τού 2ου μαθητικού διαγωνισμού δημιουργικότητας και κριτικής ικανότητας, με τίτλο «Out of the box challenge», με θέματα γύρω από τον προγραμματισμό και την αλγοριθμική σκέψη.

Ο διαγωνισμός απευυνόταν σε μαθητές τής Γ΄ έως και Στ΄ τάξης Δημοτικού και διαρθρώθηκε σε 3 φάσεις.

Οι μαθητές κλήθηκαν να επιλύσουν γρίφους από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών περιοχών, καθώς και προβλήματα λογικής.

Οι δεξιότητες που ανέπτυξαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων τού διαγωνισμού ήταν: κριτική ικανότητα, δημιουργικότητα, διαθεματικότητα, συγκέντρωση, συνεργασία, επικοινωνία, εφαρμογή, επιμονή, ομαδικότητα, ηγεσία, προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα και καινοτομία.