Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Πράξη 6η

Σήμερα, Πέμπτη 7 Απριλίου 2022, συγκρότησα επιτροπή αποτελούμενη από τον Διευθυντή του σχολείου Γεώργιο Χρονόπουλο ως πρόεδρο, τους συνοδούς καθηγητές
κ. Ηλιού Ελένη, κ. Νικολακόπουλος Βασίλειο και κ. Ντούση Βασίλειο, τους προέδρους των 5μελών μαθητικών συμβουλίων της Β’ Λυκείου και δύο εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Β’ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης την κ. Μαρμαρά - Κολοβού Όλγα (πρόεδρος) και την κ. Παπαδοπούλου – Τσιρίκου Βασιλική (Γενική Γραμματέας).
Η αρμοδιότητα και ευθύνη της επιτροπής είναι η επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την τριήμερη εκδρομή-μετακίνηση των μαθητών-μαθητριών της Β΄ Λυκείου στον Βόλο στις 5-7 Μαΐου 2022.
Υπήρξε ανακοινοποίηση της προκήρυξης εκδρομής διότι στην αρχική καταληκτική προθεσμία δεν υπήρξε ο προβλεπόμενος αριθμός των τριών τουλάχιστον προσφορών και τελικά κατατέθηκαν στην προβλεπόμενη νέα προθεσμία δύο προσφορές από τα γραφεία Kefi S.A. και Vlassopoulos Travel Services. Επιλέξαμε ομόφωνα ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες η εκδρομή να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το πρακτορείο Vlassopoulos Travel Services, το οποίο ικανοποίησε στην έγγραφη προσφορά του όλες τις απαιτήσεις μας.
Η τελική τιμή καθορίστηκε στα 195€ κατ’ άτομο στο ξενοδοχείο DOMOTEL XENIA VOLOS 5*.

O Διευθυντής
Γεώργιος Χρονόπουλος

Οι συνοδοί καθηγητές:
κ. Ηλιού Ελένη
κ. Νικολακόπουλος Βασίλειος
κ. Ντούσης Βασίλειος

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων
κ. Μαρμαρά – Κολοβού Όλγα
κ. Παπαδοπούλου – Τσιρίκου Βασιλική

Οι Πρόεδροι μαθητικών συμβουλίων