Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Ομάδες μαθητών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης συμμετείχαν σε προσομοιώσεις των συνεδριάσεων τού Ο.Η.Ε. και τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (MUN), κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους 2022-2023.

Η πρώτη συμμετοχή ήταν στο 8th ATSMUN, που διοργανώθηκε από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών.

Η δεύτερη συμμετοχή ήταν στο 6th ACGMUN, το οποίο έλαβε χώρα στο Pierce College.

Η τελευταία συμμετοχή ήταν στην 45η Συνδιάσκεψη Επιλογής τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων (European Youth Parliament), στην οποία η μαθήτρια τής Β΄ τάξης  Άννα-Μαρία Μαγγανά κατέλαβε την 19η θέση στη γενική κατάταξη.

Οι μαθητές βίωσαν ξεχωριστές εμπειρίες, από τις οποίες αποκόμισαν πολλαπλά οφέλη.
Εκτός από την εξάσκηση τής αγγλικής γλώσσας και την έκθεσή τους σε ένα ιδιαίτερο και αρκετά απαιτητικό γλωσσικό περιβάλλον, τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τον δημόσιο λόγο ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου, καλλιεργώντας ταυτόχρονα δεξιότητες που αφορούν στην ανάπτυξη ορθών επιχειρημάτων, στη διεξαγωγή έρευνας, στη συνεργασία και στο ομαδικό πνεύμα.

Επιπλέον, ενημερώθηκαν για τη διεθνή πραγματικότητα, πρότειναν λύσεις για σοβαρά προβλήματα τής παγκόσμιας κοινότητας και, έτσι, σχημάτισαν μια συνολική εικόνα τόσο τής κοινωνίας στην οποία ζουν όσο και τού τρόπου λειτουργίας των διεθνών σχέσεων.

Στο πλαίσιο αυτών των διοργανώσεων οι μαθητές αντιμετωπίστηκαν ως υπεύθυνες μονάδες που θέτουν στόχους και προσπαθούν συνεχώς να αναβαθμίζουν τις επιδόσεις τους.

Σημαντική κρίνεται, επίσης, και η δυνατότητα κοινωνικοποίησης, καθώς τα παιδιά ήλθαν σε επαφή με συνομηλίκους τους, ενώ παράλληλα έμαθαν να συμμορφώνονται με τους κανόνες μιας οργανωμένης συζήτησης και να σέβονται τους συνομιλητές τους.