Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Κατόπιν τής ένστασης που υπέβαλε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 το τουριστικό γραφείο Olympic Travel κατά τής απόφασης τής επιτροπής τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης, η οποία είχε επιλέξει το τουριστικό γραφείο Manessis Travel, συγκλήθηκε εκ νέου η επιτροπή, την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020, ώρα 13.00, στο γραφείο τής Διεύθυνσης τού Σχολείου, για την επιλογή τουριστικού γραφείου για τη μετακίνηση των μαθητών Γ΄ τάξης στην Κρήτη από την Πέμπτη 2 Απριλίου έως το Σάββατο 4 Απριλίου 2020.
Η επιτροπή αποτελούνταν από τη Διευθύντρια τού Σχολείου και αρχηγό τής εκδρομής κ. Μαρία-Άννα Φαφαλιού, τις συνοδούς καθηγήτριες κ. Μαρία-Ελένη Γιαννάκη και Αικατερίνη Κατσιάνου, τον εκπρόσωπο τού Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων τού Σχολείου κ. Μπαλαφούτα και την πρόεδρο τού 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου Ελένη Μπουκουβάλα μαζί με τους προέδρους των τμημάτων τής Γ΄ τάξης Αικατερίνη Εμβαλωμένου (Γ΄1), Ευαγγελία Μανουσάκη (Γ΄2), Κωνσταντίνο Κανελλίδη (Γ΄3) και Χρύσα Στεφάνου (Γ΄4).
Η Διευθύντρια ανέγνωσε την επιστολή ένστασης, στην οποία τονιζόταν ότι η προσφορά είναι πολύ πιο συμφέρουσα οικονομικά από αυτήν τού Manessis Travel, διότι περιελάμβανε και ένα δωρεάν γεύμα για τους μαθητές. Υποστηριζόταν επίσης ότι η εύρεση εισιτηρίων και η δαπάνη μετακίνησης σε έκτακτη ανάγκη, που προσέφερε το γραφείο Manessis Travel με την παροχή δύο (2) αεροπορικών εισιτηρίων, καλύπτεται από την ασφάλιση τού γραφείου. Τέλος, αναφερόταν ότι στη συγκεκριμένη εκδρομή θα συμμετάσχει και η κόρη τού ιδιοκτήτη τού τουριστικού γραφείου, γεγονός που αποτελεί εγγύηση άρτιας οργάνωσης και επιτυχούς έκβασης τής εκδρομής.
Η επιτροπή, αφού αξιολόγησε τα στοιχεία αυτά, επέλεξε ομόφωνα την προσφορά τού ταξιδιωτικού γραφείου Olympic Travel και αποφάσισε να αναθέσει στους υπεύθυνους τού γραφείου αυτού την οργάνωση της εκδρομής.
Τα κριτήρια που οδήγησαν στην επιλογή αυτή ήταν ότι: α) στην προσφορά τού συγκεκριμένου γραφείου περιλαμβάνονταν όλα τα αιτούμενα στην προκήρυξη, β) ήταν οικονομικά η πλέον συμφέρουσα και γ) η δέσμευση για άρτια οργάνωση λόγω τού προσωπικού ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη εκδρομή.