Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Τι σχέση μπορεί να έχει ο Διονύσιος ο εκ Φουρνά με το λευκό τού τιτανίου (ΤiΟ2); Η βυζαντινή αγιογραφία με τη Χημεία; Η μαστίχα Χίου με τον χρυσό; Και η τέχνη με την προστασία τού περιβάλλοντος;

Στα ερωτήματα αυτά αναζήτησαν απαντήσεις οι μαθητές τής Γ΄3 τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης παρακολουθώντας παρουσίαση για τη ζωγραφική με φυσικά υλικά στη βυζαντινή αγιογραφία με την τεχνική τής αβγοτέμπερας.

Η προβολή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 στο εργαστήριο Καλλιτεχνικών τού Σχολείου από την καθηγήτρια Καλλιτεχνικών κ. Κυριακή Πρεβενιού, η οποία για την παρουσίαση συνεργάστηκε με την καθηγήτρια Χημείας τού Σχολείου κ. Ευγενία Κουτσούρη.

Παρουσιάστηκαν θέματα για τα φυσικά υλικά, τη ζωγραφική τής βυζαντινής αγιογραφίαςσυνταγές τού Διονυσίου τού εκ Φουρνά, προτάσεις για πράσινη χημεία στην τέχνη, καθώς και οι χημικοί τύποι όλων των χρωμάτων ως πρώτη ύλη (σκόνες αγιογραφίας).

Ακολούθησε εργαστήριο αβγοτέμπερας όπου οι μαθητές, βασιζόμενοι σε παραδοσιακή συνταγή τού Διονυσίου τού εκ Φουρνά, παρασκεύασαν μόνοι τους τα χρώματα καθώς και το συνδετικό υλικό, το οποίο ήταν αβγό με ξίδι. Αφού έφτιαξαν την αβγοτέμπερα, τα παιδιά ζωγράφισαν ένα βυζαντινό διακοσμητικό μοτίβο με χρώματα τής επιλογής τους.