Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Το Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης με μεγάλη χαρά παρέλαβε, στις 26 Οκτωβρίου 2021, από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης τού Ευρωπαϊκού προγράμματος e-Twinning τη σημαία School e-Twinning, με την οποία το Σχολείο συγκαταλέγεται στα 2.935 σχολεία σε όλη την Ευρώπη, 77 εκ των οποίων στην Ελλάδα, που τιμήθηκαν με την Ετικέτα Σχολείου e-Twinning 2020-2021.

Τα σχολεία που τιμήθηκαν με τον τίτλο "Σχολείο e-Twinning" είναι πρωτοπόρα και αναγνωρίζονται ως ηγέτες σε τομείς όπως οι:

• Ψηφιακή πρακτική

• Πρακτική ηλεκτρονικής ασφάλειας (eSafety)

• Καινοτόμες και δημιουργικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις

• Προώθηση συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης τού προσωπικού

• Προώθηση πρακτικών συνεργατικής μάθησης με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές

Αυτό δεν αποτελεί απλώς την αναγνώριση τής προσωπικής επιτυχίας επιμέρους εκπαιδευτικών τού Σχολείου, αλλά και αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων ολόκληρης τής ομάδας τού e-Twinning.

Ως πρωτοπόροι και πρωτεργάτες στις κοινότητές τους τα Σχολεία e-Twinning χαίρουν αναγνώρισης, καθώς έχουν ηγετικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναζητούν επιπλέον ευκαιρίες για την ανάπτυξη τής σχολικής μονάδας. Πολλά εξ αυτών συμμετέχουν σε κοινές δράσεις με άλλα σχολεία και ιδρύματα, αποδεικνύοντας, έτσι, ότι η απόκτηση τής Ετικέτας τού Σχολείου e-Twinning είναι ένα πρώτο βήμα στο διεθνές ταξίδι τού σχολείου.

Για τον λόγο αυτό το Σχολείο μας έκανε αίτηση φέτος και για τη διαπίστευση Erasmus.
Η πρόσκληση για απόκτηση διαπίστευσης Erasmus γίνεται στο πλαίσιο τής προετοιμασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021−2027.
Η διαπίστευση  αποτελεί εργαλείο και απαραίτητη προϋπόθεση για την απλοποιημένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στη Βασική Δράση 1 (Key Acton 1).
Αυτή η δράση στηρίζει σχολεία και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τής σχολικής εκπαίδευσης και επιθυμούν να οργανώσουν δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας για τούς μαθητές και το προσωπικό.

Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχουν εθελοντικά με μεγάλη προθυμία σε τόσα αξιόλογα έργα!