Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης γνώρισαν τον μετεωρολογικό σταθμό που είναι εγκατεστημένος στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης και από το 2014 καταγράφει και μεταφέρει δεδομένα στο δίκτυο τού Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Η παρουσίαση τού μετεωρολογικού σταθμού στους μαθητές πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ζέκιο, μαθηματικό-μετεωρολόγο ΜSc, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη τής λειτουργίας τού σταθμού.
Η παρουσίαση αυτή έγινε στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Γεωγραφίας, στο οποίο οι μαθητές διδάσκονται στοιχεία μετεωρολογίας στην ενότητα τής ατμόσφαιρας.