Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, οι μαθητές τού προχωρημένου τμήματος των Γερμανικών τής Β΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης παρακολούθησαν ένα διαθεματικό μάθημα με θέμα «Μεταγλώττιση ταινιών στα Γερμανικά», με υπεύθυνους καθηγητές την κ. Τ. Σιδηροπούλου και τον κ. Κ. Θεοδώρου.

Μέσα από τη διαδικασία τής μεταγλώττισης, καθώς οι μαθητές αλληλεπιδρούν σε ζωντανό χρόνο με τον γραπτό και τον προφορικό λόγο, αντιλαμβάνονται καλύτερα και πιο γρήγορα το λεξιλόγιο, το συντακτικό και τον χρωματισμό τής φωνής στη γερμανική γλώσσα και αποκτούν άνεση στον λόγο.