Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Στο πλαίσιο τής υλοποίησης τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Δράσης ΚΑ122, με κωδικό2022-1-EL01-KA121-SCH-000061562, την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2022 επισκέφθηκε το Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης ένας καθηγητής τού σχολείου Instituto Santa Eugenia, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Χιρόνα, στη βορειοανατολική Ισπανία. Η θεματική ενότητα τής δράσης είναι πολιτιστική κληρονομιά.

Κύριος σκοπός τής επίσκεψης ήταν η διά ζώσης γνωριμία μεταξύ των συντονιστών των συμμετεχόντων σχολείων και ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά την επίσκεψη των μαθητών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης στην Ισπανία από τις 27 Μαρτίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023, καθώς και κατά την επίσκεψη των μαθητών από την Ισπανία στην Ελλάδα, από τις 24 μέχρι τις 28 Απριλίου 2023.

Κατά τη διάρκεια τής συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή καλών πρακτικών και διδακτικών εργαλείων.

Όλες οι δραστηριότητες που διαμορφώθηκαν, κατόπιν συνεννόησης των παιδαγωγικών ομάδων των σχολείων, καθώς και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε αποτελούν πρωτότυπο υλικό των συμμετεχόντων καθηγητών.

Ο καθηγητής από την Ισπανία γνώρισε τους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων που συμμετέχουν στο έργο e-Twinning "Heritage Travellers" και συζήτησαν για την πολιτιστική κληρονομιά τής Ισπανίας και τής Ελλάδας.

Υπεύθυνες καθηγήτριες τού προγράμματος είναι οι καθηγήτριεςκ. Αθηνά Γκαρμπολά και Αθηνά Ξυραφά.

Οι Έλληνες μαθητές και εκπαιδευτικοί ανυπομονούν για την επίσκεψη των μαθητών από την Ισπανία στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης.

Η ιστοσελίδα τού Σχολείου εδώ αναφέρει την επίσκεψη. 

Για να δείτε στιγμιότυπα τής συνάντησης πατήστε εδώ