Εκτύπωση

Στο πλαίσιο των δράσεων Φιλαναγνωσίας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Νηπιαγωγείων Εκάλης, λειτουργεί Πρόγραμμα Δανειστικής Βιβλιοθήκης, στο οποίο συμμετέχουν οι μικροί μαθητές. Το πρόγραμμα λειτουργεί από τον Οκτώβριο 2019 για τα νήπια και από τον Δεκέμβριο 2019 για τα προνήπια.
Μέσα από το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δανείζονται από τη βιβλιοθήκη τού τμήματός τους επιλεγμένα βιβλία, κατάλληλα για την ηλικία τους. Κάθε νήπιο κρατά το βιβλίο που δανείστηκε για μερικές ημέρες στο σπίτι του. Έτσι οι γονείς έχουν την δυνατότητα να το διαβάσουν μαζί του και στη συνέχεια, εάν το παιδί επιθυμεί, θα μπορεί να ζωγραφίσει ό,τι τού έκανε εντύπωση.
Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται εγκαίρως μέσα στις συγκεκριμένες υφασμάτινες τσάντες, όπου θα υπάρχει και σημείωμα με την ημερομηνία επιστροφής τους. Επίσης τα βιβλία πρέπει να διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση.