Εκτύπωση
Το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών απέσπασε για δεύτερη χρονιά το διακριτικό που πιστοποιεί ότι χρησιμοποιήθηκε το SELFIE, ένα δωρεάν εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα σχολεία να ενσωματώσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση.
Το SELFIE διαθέτει ισχυρή ερευνητική βάση και στηρίζεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της μάθησης στην ψηφιακή εποχή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Συνδυάζοντας τις απόψεις των στελεχών του σχολείου, των καθηγητών και των μαθητών, το SELFIE διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο να καταστήσει την εκπαίδευση στο Αρσάκειο Λύκειο Πατρών κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή.
Και μετά το τέλος της τηλεκπαίδευσης το σχολείο θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων από τους μαθητές. Αυτό είναι το κλειδί για να έχουν όλοι τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που βασίζονται στη γνώση. Αυτό αποτελεί μια αναγκαιότητα για τη δημιουργία κοινωνιών στις οποίες οι άνθρωποι είναι κριτικοί χρήστες των νέων τεχνολογιών, παρά παθητικοί καταναλωτές.
selfie lykp badge