Εκτύπωση

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Σχολικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας προσκαλούν την Πέμπτη 1 Ιουλίου τους μαθητές που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και τους γονείς τους σε τέσσερα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars).

Κατά τη διάρκεια των webinars, θα παρουσιαστούν αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο που έχουν επιλέξει, καθώς και πρακτικές οδηγίες που αφορούν στη συμπλήρωση του Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η ενημέρωση μαθητών και γονέων για τον τρόπο πρόσβασης στα σεμινάρια θα γίνει μέσω των Γραμματειών των λυκείων.

Webinar2021