Εκτύπωση

Πώς μπορούν οι μαθητές τού Γυμνασίου να καταλάβουν και να συναισθανθούν τα κλασικά αρχαιοελληνικά έργα;

Στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννίνων το πέτυχαν με τη δραματοποίηση τής Οδύσσειας, η οποία μάλιστα έλαβε χώρα στον όμορφο και φιλόξενο χώρο τής Βιβλιοθήκης.

Συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε, στη Βιβλιοθήκη των Αρσακείων Ιωαννίνων, δραματοποίηση τού μαθήματος «Αρχαία από μετάφραση» (Οδύσσεια).

Στη δράση έλαβαν μέρος οι μαθητές τού τμήματος Α΄2 τού Αρσακείου Γυμνασίου Ιωαννίνων.

Στη δραματοποίηση, η οποία έγινε υπό την καθοδήγηση τού θεατρολόγου κ. Πέτρου Χριστακόπουλου, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την τέχνη τού θεάτρου και με συγκεκριμένες θεατρικές τεχνικές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατανόηση τού ήθους των ηρώων τού έπους τής «Οδύσσειας» και, μέσα από τις σκηνοθετικές οδηγίες τού κ. Χριστακόπουλου, οι μαθητές μπόρεσαν να αντιληφθούν εις βάθος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηρώων και να τους αναπαραστήσουν.

Έτσι, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε έναν από τους χαρακτήρες τής «Οδύσσειας», και εκ περιτροπής απέδωσαν κινησιολογικά τις ιδιαίτερες πτυχές τού κάθε χαρακτήρα.