Εκτύπωση
Το Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 οι καθηγήτριες των Αγγλικών κ. Γεωργακέλλου, Γρηγοράκη, Δημητροπούλου, Ιωακείμ, Λιολάκη, Μηλιοπούλου, Περδίκη, Σακελλίων, Φιλιππή και η συντονίστρια τού τμήματος κ. Κουτσογιάννη παρακολούθησαν σεμινάριο με θέμα  “Developing (Critical) Thinking Skills in Young Learners”  με ομιλητή τον κ. Herbert Puchta. Η παρουσίαση αυτή οργανώθηκε από τις εκδόσεις Cambridge University Press.
Η ομιλία έδωσε εκείνο το ερέθισμα που χρειάζεται κάθε εκπαιδευτικός για να χρησιμοποιήσει νέες πρακτικές και ιδέες στην τάξη του. Είναι πλέον επιτακτικό στις μέρες μας να δημιουργήσουμε ανθρώπους που να μπορούν να σκέφτονται και να δρουν γι’ αυτό θα πρέπει να διδάξουμε στους μαθητές μας κάποιες δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες στην ενήλικη ζωή τους. Θα πρέπει, λοιπόν, να μάθουν πώς να κάνουν συγκρίσεις, πώς να ομαδοποιούν, πώς να καταλαβαίνουν την αιτία και το αποτέλεσμα και να τα συνδέουν, πώς να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν τον χρόνο και τους αριθμούς, πώς να απομνημονεύουν, πώς να σκέφτονται δημιουργικά, πώς να παίρνουν αποφάσεις, πώς να κάνουν συνειρμούς και να συνδυάζουν ό,τι μαθαίνουν, πώς να διαχειρίζονται κάποιες καταστάσεις και πώς να επεμβαίνουν στη λύση κάποιων προβλημάτων, αλλά και να εξερευνούν τον χώρο. Χρησιμοποιώντας κάποια πρακτικά παραδείγματα και δραστηριότητες από το βιβλίο του, ο ομιλητής τόνισε στο ακροατήριό του ότι στόχος τής εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι μόνο η σωστή απάντηση αλλά το «ταξίδι» μέχρι τη σωστή απάντηση και γι’ αυτό πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που διδάσκουμε τους μαθητές μας, αφού έχουν πολύ μικρό χρόνο συγκέντρωσης εξαιτίας τής «υπερφόρτωσης» που δέχονται από ερεθίσματα και πληροφορίες μέσα από την τηλεόραση και τους υπολογιστές.