Εκτύπωση

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Μαρίν ολοκλήρωσε με άριστα (93% - Διάκριση) τον διαρκείας 5 εβδομάδων (30 Ιουνίου-3 Αυγούστου 2014) κύκλο διαδικτυακών μαθημάτων τού University of Melbourne, που ειδικεύεται στην επιμόρφωση καθηγητών με θέμα "Assessment and Teaching of 21st Century Skills: Αξιολόγηση και διδασκαλία δεξιοτήτων του 21ου αιώνα", μέσω τής πλατφόρμας MOOC Coursera.